Tweedemonitor / Kamervraag / De mishandeling bij de slacht van verzwakte, afgedankte melkkoeienDe mishandeling bij de slacht van verzwakte, afgedankte melkkoeien

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18902

2018Z18902

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de mishandeling bij de slacht van verzwakte, afgedankte melkkoeien (ingezonden 19 oktober 2018)

1

Hoe beoordeelt u de berichten ‘Opnieuw onrust door horror slachthuis’ en ‘Vlees uit Duits horror slachthuis mogelijk ook in Nederlandse schappen’? 1) 2)

2

Wat vindt u van de wijze waarop de dieren worden behandeld zoals te zien is op de beelden gemaakt in het Duitse slachthuis, zoals het verslepen van levende koeien met een lier, het insteken op de dieren met elektrische veedrijvers waarbij zelfs de elektrische schokken de dieren niet meer overeind kunnen brengen en het uit de wagens gooien en aan hun oren voortslepen van jonge kalveren?

3

Zijn er in het betreffende Duitse slachthuis in Nedersaksen, wat grenst aan Nederland, ook Nederlandse koeien geslacht? Zo ja, in welke perioden en hoeveel koeien betreft het?

4

Kunt u uitsluiten dat het vlees van de koeien die in dit slachthuis worden geslacht ook in Nederland wordt verkocht?

5

Erkent u het feit dat afgedankte melkkoeien, ook in Nederland, zo verzwakt en ziek raken door de extreme melkproductie die nog altijd verder wordt opgevoerd, de vele zwangerschappen en bevallingen die nodig zijn om de melkproductie gaande te houden en de korte tijd tussen de zwangerschappen die men nog altijd verder probeert te verkorten? Zo nee, kunt u dit toelichten?

6

Wat is de huidige productie van een reguliere melkkoe in Nederland, per levensjaar en in haar volledige leven? Hoe verhouden deze cijfers zich tot de situatie tien jaar geleden? Hoe verhouden deze cijfers zich tot de Duitse melkproductie?

7

Wat vindt u van het feit dat de melkproductie het afgelopen jaar een recordhoogte heeft bereikt? 3)

8

Wat is de productie van een biologische melkkoe in Nederland?

9

Hoe beoordeelt u de huidige ontwikkelingen binnen de melkveesector, waarbij vanwege het fosfaatstelsel wordt ingezet op een nog verdere verhoging van de melkproductie per koe, het eerder afdanken van koeien als zij na het bevallen van een kalf problemen krijgen en het sneller insemineren van koeien na een bevalling? 4)

10

Erkent u de relatie tussen het toenemende gebruik van preventieve vaccinaties tegen, onder andere, pijnlijke uierontstekingen en diarree en de toenemende melkproductie? Deelt u de mening van ethici die stellen dat er een grens moet worden gesteld aan het middelengebruik en aan het op het spel zetten van “het welzijn van en respect voor het individuele dier"? Welke conclusies verbindt u hier aan? 5)

11

Bent u bereid een maximum te stellen aan de melkproductie van een koe? Zo nee, kunt u dit toelichten?

12

Erkent u dat het slachten van zieke en gewonde dieren ook een realiteit is in Nederland, gelet op onder andere de recente inval door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Openbaar Ministerie bij een runderslachterij in Hoogeveen en eerder bij een slachterij in Drachten? 6) 7)

13

Kunt u toelichten wat de reden of de aanleiding is geweest voor de inval in het slachthuis in Hoogeveen vorige week?

14

Welke acties worden er ondernomen in de richting van de transporteurs die zieke en gewonde dieren hebben vervoerd naar dit slachthuis?

15

Welke acties worden er ondernomen in de richting van de veehouders die zieke en gewonde dieren hebben laten vervoeren naar dit slachthuis?

16

Hoe was het toezicht op dit slachthuis vormgegeven? Was er sprake van permanent toezicht door een NVWA-dierenarts?

17

Hoe vaak zijn er in de afgelopen drie jaar boetes uitgedeeld of andere maatregelen getroffen bij dit slachthuis?

18

Hoe verklaart u het feit dat er niet eerder is ingegrepen in dit slachthuis?

19

Zijn er, gelet op eerdere berichtgeving over de directeur van dit slachthuis, waarbij uw voorganger is gewaarschuwd dat dierenartsen onder druk werden gezet om een oogje dicht te knijpen, aanpassingen gedaan in het toezicht op dit slachthuis, zoals de inzet van minimaal twee inspecteurs? Zo nee, waarom niet? 8) 9)


20

Hoe beoordeelt u de beschrijving van de ernstige vormen van intimidatie waar NVWA-inspecteurs in slachthuizen mee te maken hebben en de wens van de geciteerde NVWA-dierenarts om het toezicht in het slachthuis niet in je eentje, maar met z’n tweeën uit te voeren, zoals beschreven in de Groene Amsterdammer en welke conclusies verbindt u hieraan? 10)

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2697280/opnieuw-onrust-door-horror-slachthuis

2) https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/vlees-uit-duits-horror-slachthuis-mogelijk-ook-in-nederlandse-schappen/

3) https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/10/10/hogere-productie-met-minder-koeien

4) https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/10/18/fosfaat-stuwt-melkveesector-naar-efficientie

5) https://www.foodlog.nl/artikel/topsportkoeien-zijn-ongewenst-zeggen-ethici/

6) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4447481/inval-bij-slachthuis-hogeveen-om-fraude-en-slachten-zieke-dieren

7) https://www.waldnet.nl/wn/nieuws/58823/Opnieuw_boete_voor_slachthuis_Drachten.html

8) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/slagers-zijn-woedend-de-minister-liegt-~b20a4de5/

9) https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/25415/Slager-Wildeboer-ruziet-al-jaren-met-instanties

10) https://www.groene.nl/artikel/heya-kilo-s-knallen


Gerelateerd

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Psychische mishandeling

De mishandeling bij de slacht van verzwakte, afgedankte melkkoeien

Het bericht dat China het oog laat vallen op (verzwakte) Nederlandse bedrijven

Het bericht ‘Slacht dreigt voor Texelse Konikpaarden: "Het pakte niet uit zoals we hadden gehoopt"’

De aantallen dieren die onbedwelmd worden geslacht

Rituele slacht en het Offerfeest

De berichten ‘Schorsing om herkenbare leerlingen in bescherming te nemen’ en ‘Drie jongens opgepakt voor mishandeling Gorinchem’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl