Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Examenlek nieuwkomers via besloten netwerken’Het bericht ‘Examenlek nieuwkomers via besloten netwerken’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18748

a

2018Z18748

Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Justitie en Veiligheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Examenlek nieuwkomers via besloten netwerken’ .(ingezonden 18 oktober 2018)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Examenlek nieuwkomers via besloten netwerken’? 1)

2

Bent u bereid om iedereen die heeft meegedaan en/of heeft geprofiteerd van deze fraude te beschouwen als crimineel? Zo nee, waarom niet?

3

Bent u bereid om iedereen die heeft meegedaan en/of heeft geprofiteerd van deze fraude acuut het land uit te zetten en nooit meer toe te laten? Zo nee, waarom niet?

4

Bent u bereid om sowieso iedereen die via veilige landen Nederland is binnengekomen direct uit de droom van de ontzorgde inburgerhangmat te helpen en terug te sturen naar het laatste veilige land van doorkomst of naar huis? Zo nee, waarom niet?

5

Wilt u deze vragen met spoed beantwoorden, zodat dit onderwerp besproken kan worden tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid?

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2693393/examenlek-nieuwkomers-via-besloten-netwerken


Gerelateerd

Het bericht ‘Examenlek nieuwkomers via besloten netwerken’

Het bericht ‘MBO Raad waarschuwt: nieuwkomers moeten snelle toegang houden tot mbo’.

Het onbereikbaar maken van Nederlanderschap

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Gros van de vluchtelingen in de bijstand'

Coulanceregelingen en maatwerk in toelatingseisen voor mbo-, hbo- en wo-studenten

Gevolgen van het opschorten van Staatsexamens Nt2 voor statushouders en andere nieuwkomers

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl