Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Amsterdamse school ruilt Paasontbijt voor Suikerfeest'Het bericht ‘Amsterdamse school ruilt Paasontbijt voor Suikerfeest'

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18615

2018Z18615

Vragen van de leden Rudmer Heerema en Becker (beiden VVD) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Amsterdamse school ruilt Paasontbijt voor Suikerfeest’. (ingezonden 17 oktober 2018)

1

Kent u het bericht ‘Amsterdamse school ruilt Paasontbijt voor Suikerfeest’? 1)

2

Is het waar dat de school een brief aan ouders heeft gestuurd dat het Paasontbijt dit jaar wordt verruild voor de viering van het Suikerfeest?

3

Is u bekend of de school dit besluit van tevoren heeft voorgelegd aan de ouders en/of de medezeggenschapsraad daarmee heeft ingestemd en zo nee, wil u dit alsnog nagaan?

4

Is het onderwerp ‘vieringen’ op een school überhaupt een onderwerp dat voorgelegd moet worden aan de medezeggenschapsraad en/of een plek verdient in het schoolplan, zodat ouders en leraren erover kunnen meebeslissen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

5

Deelt u de mening dat er niets mis is met het besteden van aandacht aan tradities uit andere religies en culturen zoals het Suikerfeest, maar dat een school dit niet zomaar ten koste zou moeten laten gaan van de aandacht voor Nederlandse tradities?

6

Hoe borgt u in het kader van de burgerschapsopdracht en de kerndoelen 'burgerschap' voor het onderwijs dat een Nederlandse school in elk geval voldoende aandacht blijft besteden aan Nederlandse tradities en de achtergrond daarvan?


1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2686006/amsterdamse-school-ruilt-paasontbijt-voor-suikerfeest, 16 oktober 2018


Gerelateerd

Het bericht ‘Amsterdamse school ruilt Paasontbijt voor Suikerfeest'

Het bericht ‘Amsterdamse school is 5600 euro parkeergeld kwijt per docent’

Samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming Huawei

Het bericht ‘Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden techgigant Huawei’.

Het bericht 'Amsterdamse universiteiten gaan samenwerken met Huawei'

Het bericht ‘Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden techgigant Huawei’

Het bericht ‘Absurditeit op Amsterdamse huizenmarkt: mini-hotelkamer te huur als woning’

Het bericht ‘Ouders klagen nu ook in Amsterdam over School voor Persoonlijk Onderwijs'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl