Tweedemonitor / Kamervraag / De mensenrechtensituatie in EgypteDe mensenrechtensituatie in Egypte

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18498

2018Z18498

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de mensenrechtensituatie in Egypte (ingezonden 16 oktober 2018)

1

Bent u bekend met het oordeel van Amnesty International en Human Right Watch over massale mensenrechtenschendingen in Egypte en straffeloosheid voor daders? 1)

2

Hoe beoordeelt u het gegeven dat honderden demonstranten in oneerlijke massaprocessen, waarbij op grote schaal en op systematische wijze marteling wordt ingezet om schuldbekentenissen te verkrijgen, tot jarenlange gevangenisstraffen en zelfs de doodstraf zijn veroordeeld?

3

Klopt het dat naast demonstranten ook journalisten en zelfs kinderen zijn veroordeeld in deze massaprocessen?

4

Kunt u bevestigen dat niet één lid van de veiligheidsdiensten door de Egyptische autoriteiten is veroordeeld voor de massamoord waarbij vele honderden demonstranten vijf jaar geleden om het leven kwamen? Wat vindt u hiervan?

5

In hoeverre is immuniteit van strafvervolging voor leden van veiligheidsdiensten in de Egyptische wet vastgelegd?

6

Deelt u de analyse dat de massamoord in augustus 2013, in de plaats Rab’a, waarschijnlijk aan te merken is als een misdaad tegen de menselijkheid? Zo nee, waarom niet?

7

Deelt u de mening dat de mensenrechtensituatie in Egypte geen ruimte laat voor nauwere betrekkingen tussen Nederland en de Europese Unie (EU) met Egypte? Zo nee, waarom niet?

8

Bent u bereid contact op te nemen met uw Egyptische collega, eventueel in EU-verband, om aan te dringen op nieuwe, eerlijke processen, het niet uitvoeren van de opgelegde doodstraffen en het vervolgen van daders van de massamoord tegen demonstranten in 2013? Zo nee, waarom niet?

9

Kunt u deze vragen beantwoorden vóór 5 november 2018, wanneer een notaoverleg over mensenrechten staat gepland?


1) Egypt: Death sentences and heavy prison terms handed down in disgraceful mass trial, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/egyptdeath-sentences-and-heavy-prison-terms-handed-down-in-disgraceful-mass-trial/ , 8 september 2018 & Egypt: No Justice for Rab’a Victims 5 Years on; Impunity for Officers; Unfair Mass Trials for Survivors, https://www.hrw.org/news/2018/08/13/egypt-no-justice-raba-victims-5-years , 13 augustus 2018 & Egypt, Events of 2017, https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/egypt , 2017.


Gerelateerd

De afgifte van een vergunning voor export militair materieel naar Egypte.

Het massaproces en de doodstraf voor een persfotograaf in Egypte

Het bericht ‘Egypt: Set Independent Torture Inquiry’

Het bericht 'Egypte: doden in gevangenissen na marteling en slechte medische zorg'

De door Egypte geëiste doodstraf tegen fotojournalist Shawkan

De mensenrechtensituatie in Egypte

De verlening van vergunningen voor wapenexport naar landen die een VN-wapenembargo schenden

Een rapport over beleggingen in wapenproductie en wapenhandel

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl