Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Miljoenen nodig om tunnels brandbestendig te maken’Het bericht ‘Miljoenen nodig om tunnels brandbestendig te maken’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18292

Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Miljoenen nodig om tunnels brandbestendig te maken» (ingezonden 12 oktober 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Miljoenen nodig om tunnels brandbestendig te maken»?1

Vraag 2

Klopt het dat de blunder van Rijkswaterstaat ons maximaal 235 miljoen euro gaat kosten om vier recent opgeleverde tunnels en één tunnel in aanbouw alsnog brandwerend te maken?

Vraag 3

Kunt u aangeven waarom de door Rijkswaterstaat opgestelde richtlijnen voor beton niet voldeden aan de eisen voor brandwerendheid?

Vraag 4

Kunt u aangeven welke stappen u heeft gezet om ervoor te zorgen dat de richtlijnen van Rijkswaterstaat in het vervolg altijd rekening houden met wet- en regelgeving?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoeveel extra kosten u verwacht te moeten maken, bovenop de maximaal 235 miljoen euro, om ook de tunnels die tussen 2000 en 2008 zijn opgeleverd brandwerend te maken?

Vraag 6

Kunt u garanderen dat alle tunnels die voor 2000 zijn opgeleverd brandwerend zijn?


Gerelateerd

Het bericht ‘Miljoenen nodig om tunnels brandbestendig te maken’

Veiligheid in tunnels

Het bericht ‘Risico op instorten bij zeker honderd bruggen en viaducten door achterstallig onderhoud’

Het bericht ‘Miljoenen aan EU-steun voor Marokko hebben weinig effect’

Het bericht ‘Miljoenen liters pekelwater weggelekt’

Het bericht ‘Fraudehelpdesk in Apeldoorn moet miljoenen gegevens van fraudeurs vernietigen’

Het bericht ‘Rijk verdeelt wmo-gelden anders: Gelderse gemeenten krijgen miljoenen minder’

Het bericht dat Prorail miljoenen betaalde voor grond aan ‘handige jongens’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl