Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat hij een deal sloot met een van martelingen verdachte Venezolaanse ministerHet bericht dat hij een deal sloot met een van martelingen verdachte Venezolaanse minister

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18170

2018Z18170

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat hij een deal sloot met een van martelingen verdachte Venezolaanse minister (ingezonden 11 oktober 2018 )

1

Bent u bekend met het bericht ‘Minister Blok sluit akkoord met Venezolaanse folteraar’? 1)

2

Klopt het dat u een akkoord heeft gesloten met de Venezolaanse vicepresident Tareck El Aissami, die wordt verdacht van marteling en tegen wie EU sancties van kracht zijn? Zo ja, waar bestaat dit akkoord precies uit?

3

Deelt u de mening dat er een verkeerd signaal van uit gaat als een Nederlandse minister een akkoord sluit met een vertegenwoordiger van de Venezolaanse regering die van misdaden wordt verdacht? Zo nee, waarom niet?

4

Kunt u dit verklaren in het kader van uw uitgangspunt dat mensenrechten de hoeksteen zijn van het Nederlandse buitenlandbeleid, zoals u schrijft in de begroting Buitenlandse Zaken?

5

Vindt u het in algemene zin gepast om zaken te doen met een minister die wordt verdacht van martelingen? Zo ja, waarom?

6

Wat vindt u ervan dat de Arubaanse minister-president haar afkeer heeft uitgesproken over uw contacten met deze Venezolaanse vicepresident? Wat betekent dit voor de verhoudingen tussen de Nederlandse en Arubaanse regering?

7

Bent u bekend met de berichten over de Venezolaanse Consul Figueroa, die in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit? Zo ja, waarom heeft u dan toch ingestemd met zijn benoeming op Aruba?

1) Zembla, 10 oktober 2018


Gerelateerd

Het bericht dat hij een deal sloot met een van martelingen verdachte Venezolaanse minister

De opvang van Venezolanen in Colombia

De gevolgen van het no deal -scenario voor Nederlandse en EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk

Het repressieve optreden van de Venezolaanse autoriteiten tegen jongeren

De opvang van Venezolaanse vluchtelingen

De opvang van Venezolaanse migranten

Het bericht dat er geen deal is tussen Belastingdienst en Uber over een aftrekpost

Het bericht ‘EU waarschuwt luchtvaart voor verlies vliegrechten bij Brexit zonder deal’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl