Tweedemonitor / Kamervraag / De ING als huisbankier van de staatDe ING als huisbankier van de staat

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18168

2018Z18168

Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Nijboer (PvdA) en Snels (GroenLinks) aan de minister van Financiën over de ING als huisbankier van de staat (ingezonden 11 oktober 2018 )

1

Herinnert u zich uw beantwoording van eerdere Kamervragen over de ING als huisbankier van de staat, waarin staat dat gegadigden in een aanbestedingsprocedure zich aan de wet dienen te houden? 1) Deelt u de mening dat dat gezien de transactie ex artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht, zoals die recentelijk door het openbaar ministerie (OM) aan ING is aangeboden, niet het geval geweest is lopende de door het ministerie van Financiën aanbestede opdracht?

2

Heeft ING bij de aanbestedingsprocedures in de periode 2014-2017 een of meerdere keren een (model voor een) eigen verklaring als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 (Regeling modellen eigen verklaring) ingevuld en ingestuurd?

3

Heeft ING in een of meerdere eigen verklaring verklaard dat er geen sprake is van (een veroordeling vanwege) witwassen van geld?

4

Heeft u nog steeds de mening, zoals in uw eerdere antwoorden geschreven, dat ING nog steeds voldoet aan de destijds gestelde eisen in de aanbestedingsdocumenten? Zo ja, bent u nog steeds die mening aangedaan, gezien de transactie ex artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht, zoals die recentelijk door het OM aan ING is aangeboden? Zo nee, waarom niet?

5

Valt het handelen van ING, zoals vastgesteld voorafgaand aan de transactie ex artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht, zoals die recentelijk door het OM aan ING is aangeboden, onder de verplichte uitsluitingsgrond bij aanbestedingen zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

6

Welke consequenties heeft het antwoord op de vorige vraag voor ING bij mogelijke aanbestedingsprocedures van overheden in de komende jaren?

7

Bent u het ermee eens dat het niet aan wet- en regelgeving voldoen, zoals regelgeving om witwassen tegen te gaan, gevolgen moet (kunnen) hebben bij de volgende aanbestedingsprocedure?

8

Bent u bereid af te zien van een eventuele verlenging van het contract in 2020, gezien de gebeurtenissen bij ING?

9

Wilt u bovenstaande vragen een voor een en inhoudelijk beantwoorden?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 194


Gerelateerd

ING, dat de balans met 180 miljard euro bijstelde, de accountant die niet weet wat onder die post valt, de bank die zo bankenbelasting bespaarde en vervroegd staatssteun afloste in 2014 en begon met het uitbetalen van bonussen

De ING als huisbankier van de staat

De cofinanciering door ING van een Indonesische kolencentrale

De ING als huisbankier van de staat

ING dat haar balans over 2014 en 2015 aanpaste met meer dan 180 miljard euro

De ING als huisbankier van de staat

ING als huisbankier van de Staat

Het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken'

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl