Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat in de vier grote steden 1 op de 5 huizen wordt verkocht aan beleggersHet bericht dat in de vier grote steden 1 op de 5 huizen wordt verkocht aan beleggers

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18167

2018Z18167

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat in de vier grote steden 1 op de 5 huizen wordt verkocht aan beleggers. (ingezonden 11 oktober 2018 )

1

Deelt de minister de mening dat verkoop van woningen in de flat Lichtboei in de wijk Lewenborg Groningen via een openbare aanbiedingsprocedure zeer ongewenst is, omdat waarschijnlijk beleggers deze huizen opkopen wat leidt tot huurstijgingen? Hoe voorkomt u dat? 1)

2

Hoe vaak worden in Nederland sociale huurwoningen verkocht via vergelijkbare aanbestedingen? Hoe vaak vallen deze sociale huurwoningen vervolgens in handen van beleggers en wat zijn daarvan de gevolgen voor de prijs?

3

Deelt u de mening dat het feit, dat - volgens De Nederlandsche Bank - in 2017 particuliere beleggers zorgen voor 21 procent van het aantal woningaankopen in de vier grote steden, een explosie is gezien het feit dat in 2016 nog één op de acht huizen in handen van particuliere beleggers viel? Deelt u de mening dat ‘oververhitting van de woningmarkt’ een reëel risico is? Bent u naar aanleiding van deze hernieuwde waarschuwing wel bereid maatregelen te nemen? 2)

4

Bent u bereid belastingvoordelen van expats af te schaffen om te voorkomen dat alleen zij nog de huurprijzen kunnen betalen van de beleggers die de huizen hebben opgekocht en vervolgens zeer duur verhuren?

5

Deelt u de mening dat ook de toestroom van internationale studenten doorgeslagen is en mede oorzaak is van de prijsopdrijvende effecten van gekochte huizen, omdat deze vervolgens vaak verkamerd aan meerdere studenten worden verhuurd?

6

Hoe kan een gemiddelde starter hiermee concurreren? Erkent u dat hier sprake is van verdringing van de starter en/of de lokale student?

7

Deelt u de mening dat het op de vrije markt aanbieden van voormalige sociale huurwoningen ongewenst is, gezien het feit dat dit leidt tot extra verkopen aan beleggers? Bent u bereid maatregelen te nemen, die voorkomt dat woningcorporaties sociale huurwoningen verkopen?

1) https://www.parool.nl/amsterdam/dnb-1-op-de-5-huizen-verkocht-aan-beleggers~a4605736/

2) https://www.rtvnoord.nl/nieuws/199822/Verhuurder-Mooiland-vertrekt-uit-Groningen-600-sociale-huurwoningen-verkocht


Gerelateerd

Het bericht dat in de vier grote steden 1 op de 5 huizen wordt verkocht aan beleggers

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het verpatsen van sociale huurhuizen aan buitenlandse beleggers

De hoge prijs die huurders betalen voor de verkoop van sociale huurhuizen aan beleggers

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het oordeel van de VN dat mensenrechten worden aangetast door beleggers

Het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren (buy to let)

Het opkopen van huizen om duur te verhuren in studentensteden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl