Tweedemonitor / Kamervraag / De bijna helikoptercrash met tien militaire passagiers in Afghanistan in 2009De bijna helikoptercrash met tien militaire passagiers in Afghanistan in 2009

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z17951

2018Z17951

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de staatssecretaris van Defensie over de bijna helikoptercrash met tien militaire passagiers in Afghanistan in 2009. (ingezonden 9 oktober 2018)

1

Herinnert u zich Kamervragen van 18 april 2018 over de bijna helikoptercrash in Afghanistan in 2009? 1)

2

Hebt u op basis van het door u betreurde feit dat de passagiers niet over het voorval mochten spreken beleidsmatige veranderingen in de communicatiemethode aangebracht? Zo ja, welke maatregelen betreft het? Zo nee, waarom niet? 2)

3

Hebt u kennisgenomen van de radioreportage van zondag 7 oktober 2018, waarin melding wordt gemaakt van de gevolgen voor de passagiers van de bijna-helikoptercrash in 2009? 3) Klopt het dat de cockpit voice-recorder van het bijna gecrashte toestel zoek is? Bent u bereid een nadere zoektocht te laten uitvoeren?

4

Erkent u dat slechte communicatie bij kan dragen aan psychische klachten bij de betrokken van het ongeluk? Deelt u tevens de mening dat de personele nazorg van de betrokkenen is achtergebleven? Zo ja, wat bent u bereid daar aan te doen? Zo nee, waarom niet?

5

Klopt het tevens dat ten tijde van de vlucht van de bijna verongelukte Cougar een andere Cougar-helikopter dit toestel begeleidde en dat de gegevens van de data voice-recorder van dit toestel niet zijn betrokken bij het onderzoek van Commissie van Onderzoek? Zo ja, waarom is dat besloten?

6

Is de opvatting van één van in de radio-uitzending opgevoerde deskundigen juist dat een rapport van de Tijdelijke Commissie Ongevallen in Defensie in 2004 constateerde dat de diepgang van het onderzoek bij Defensie ‘tamelijk gering’ is? Zo ja, wat zijn de gevolgen geweest van deze constatering? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

7

Bent u op basis van de geconstateerde tekortkomingen van het rapport bereid een onafhankelijk onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid te laten instellen naar dit voorval, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de data recorder gegevens van beide toestellen en alle passagiers afzonderlijk worden gehoord? Zo nee, waarom niet?


1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 2097

2) Zie antwoord op vragen 3 en 9 van Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 2097 “Dit had anders gemoeten. Er was geen spreekverbod. Na afloop van hun missie in Uruzgan hadden bemanning en passagiers over het incident mogen spreken. Defensie betreurt dat dit niet mogelijk was voor alle betrokkenen.’

3) ‘Helikopterincident in Afghanistan’ Reporter Radio. zie https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/474070-helikopterincident-in-afghanistan?platform=hootsuite


Gerelateerd

De bijna helikoptercrash met tien militaire passagiers in Afghanistan in 2009

Het landgebonden asielbeleid

Jarenlange misleiding over de oorlog in Afghanistan

De behandeling van het onderwerp godsdienstvrijheid in het Algemeen Ambtsbericht over Afghanistan

Het onderwerp godsdienstvrijheid in het Algemeen Ambtsbericht over Afghanistan

De berichten dat Ryanair passagiers toch een schadevergoeding moet betalen

Het bericht ‘Vluchtelingenwerk bezorgd om uitzetting Afghaanse tolk’

Uitzettingen naar Afghanistan

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl