Tweedemonitor / Kamervraag / Een levensgevaarlijk chloormiddel dat nog steeds te koop isEen levensgevaarlijk chloormiddel dat nog steeds te koop is

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z17356

2018Z17356

Vragen van de leden Lodders en Arno Rutte (beiden VVD) aan de minister voor Medische Zorg over een levensgevaarlijk chloormiddel dat nog steeds te koop is (ingezonden 2 oktober 2018)

1

Waarom heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) tussen 2010 en 2016 niet ingegrepen, maar consumenten alleen gewaarschuwd voor MMS-producten? 1) 2)

2

Deelt u de mening dat het onbegrijpelijk is dat de NVWA pas ingreep nadat er een melding kwam van schadelijke effecten op de gezondheid? Deelt u de mening dat daadkrachtig ingrijpen in 2010 had kunnen voorkomen dat er ten minste twee personen ernstig ziek zouden zijn geworden van MMS-producten?

3

Waarom zijn de waarschuwingen in 2010 van de VS en Canada omtrent het gevaar van de MMS-producten niet teruggekomen in de waarschuwing van de NVWA?

4

Wat is het NVWA beleid op sociale media? Hoe denkt u over het verspreiden van waarschuwingen via sociale media?

5

Kunt u aangeven wanneer Bureau risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) is gevraagd een risicobeoordeling te maken en hoelang het heeft geduurd voordat BuRO een risicobeoordeling presenteerde omtrent de gevaarlijke MMS voedingssupplementproducten?

6

Welke wetenschappelijke onderbouwing heeft BuRO om de conclusies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mbt de schadelijke concentraties van MMS als waterzuiveringsmiddel niet mee te nemen in het BuRo-beleidsadvies?

7

Deelt u de mening dat onderzoek altijd zorgvuldig moet plaatsvinden, maar dat enige spoed gewenst is wanneer niet ingrijpen op korte termijn kan lijden tot schadelijke effecten op de gezondheid, zoals bij zowel waterzuivering als voedingssupplement MMS-producten?

8

Kunt u de Kamer informeren over de voortgang van het NVWA-onderzoek om op basis van de biociden verordening handhavend te kunnen optreden tegen het gebruik van MMS-producten als waterzuiveringsmiddel? Hoe verklaart u de duur van dit onderzoek terwijl uit de risicobeoordeling van de RIVM blijkt dat gezondheidseffecten niet kunnen worden uitgesloten wanneer mensen een te hoge concentratie MMS tot zich nemen?

9

Heeft u de bevindingen uit het BuRO-beleidsadvies gedeeld met andere EU-lidstaten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat hebben de andere EU-lidstaten met de bevindingen gedaan?

10

Hoe ziet het inspectietraject eruit? Welke maatregelen kunnen er aan bedrijven/verkopers worden opgelegd? Hoeveel maatregelen zijn er op het moment van schrijven opgelegd?

Kunt u de Kamer door middel van een halfjaarrapportage in november op de hoogte brengen van de voortgang en het effect van het inspectietraject?

11

Sinds wanneer hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de NVWA samenwerkingsafspraken? In hoeveel gevallen heeft de NVWA zelfstandig gehandhaafd op basis van artikel 100?

1) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4276241/levensgevaarlijk-chloormiddel-nog-steeds-te-koop-als-medicijn

2) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 3171


Gerelateerd

Een levensgevaarlijk chloormiddel dat nog steeds te koop is

Het bericht dat een gevaarlijk product nog steeds op de markt verkrijgbaar is als medicijn

Het bericht ‘Levensgevaarlijk chloormiddel nog steeds te koop als ‘medicijn’’

E-Court

Het bericht ‘Nijmeegse huisarts Hanneke: zorg te duur voor minima, levensgevaarlijk’

Het bericht dat tientallen soorten exotische dieren, waaronder apen, gewoon te koop zijn via Marktplaats en Facebook

Het bericht ‘Te koop: openbare orde en veiligheid; Onderzoek Beveiligingsmultinational G4S en de VVD-lobby’.

Wederom onveilige CV-ketels

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl