Tweedemonitor / Kamervraag / De wenselijkheid van initiatieven als het ‘Kindergasthuis de Boeg’De wenselijkheid van initiatieven als het ‘Kindergasthuis de Boeg’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z17353

2018Z17353

Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Slootweg (CDA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over de wenselijkheid van initiatieven als het ‘Kindergasthuis de Boeg’ (ingezonden 2 oktober 2018)

1

Bent u bekend met het initiatief van het Kindergasthuis De Boeg? 1)

2

Hoeveel initiatieven zoals het Kindergasthuis De Boeg, een tijdelijk huis voor kinderen en hun ouders vlakbij het ziekenhuis voor als het ziekenhuis te ver is, het thuis te druk is of voor ouders om te leren hoe ze voor hun kind kunnen zorgen nu zij of hij ziek is, zijn er in Nederland?

3

Deelt u de mening dat initiatieven zoals het Kindergasthuis De Boeg waardevol zijn aangezien sommige mensen ver van een ziekenhuis wonen en het fijn kan zijn voor ouders om in een veilige omgeving te leren hoe zij voor hun zieke kind kunnen zorgen?

4

Kunt u een overzicht geven van huidige soortgelijke initiatieven en daarbij ook de wijze van financiering (publieke en privaat) aangeven?

5

Wat zijn de gemiddelde kosten voor een gemiddeld verblijf van een kind in een ziekenhuis per dag? Wat zijn de gemiddelde kosten voor een gemiddeld verblijf van een kind en ouders in een Kindergasthuis of een soortgelijk initiatief per dag? Deelt u de mening dat, ook vanuit financieel oogpunt, verblijf in een Kindergasthuis of een soortgelijk initiatief te verkiezen valt boven verblijf in een ziekenhuis?

6

Deelt u de mening dat het Kindergasthuis of soortgelijke initiatieven bijdragen aan de doelstelling van ‘de juiste zorg op de juiste plaats’, zoals het nemen van het kind als vertrekpunt, een snellere en betere overgang naar thuis en minder verblijf in ziekenhuizen?

7

Hoe kunt u het Kindergasthuis en soortgelijke initiatieven stimuleren? Ziet u bijvoorbeeld ruimte om dit soort initiatieven meer financiële zekerheid te bieden? Zo ja, op welke wijze? Hoeveel budget is er in de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2019 voor gereserveerd?

8

Kunt u deze vragen beantwoorden voor de begrotingsbehandeling van de begroting het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in oktober 2018?

1) https://www.deboegnijmegen.nl/


Gerelateerd

De wenselijkheid van initiatieven als het ‘Kindergasthuis de Boeg’

Het bericht 'Overheid lanceert digitaal paspoort op mobiele telefoon’

Sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

De wenselijkheid van het toevoegen van diergeneeskundige,- en dierverzorgende beroepsgroepen aan de lijst van cruciale beroepen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Het bericht ‘Amsterdams homokoppel uitgescholden en bespuugd’

Het tekort aan aansluitcapaciteit voor duurzame energie-initiatieven

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl