Tweedemonitor / Kamervraag / Hongerlonen en schendingen van arbeidsrechten in H&M’s productieketenHongerlonen en schendingen van arbeidsrechten in H&M’s productieketen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z17270

2018Z17270

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Diks (GroenLinks), Van den Hul (PvdA), Bouali (D66), Ouwehand (PvdD) en Stoffer (SGP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over hongerlonen en schendingen van arbeidsrechten in H&M’s productieketen (ingezonden 1 oktober 2018)

1
Kent u het bericht van de Schone Kleren Campagne over “Hongerlonen en schendingen van arbeidsrechten in H&M’s productieketen”? 1)

2
Wat vindt u van het bericht? Vindt u het ook ernstig dat in Bulgarije werknemers minder dan 10% krijgen van een leefbaar loon? Bent u bereid om H&M Nederland op de uitkomsten van dit onderzoek aan spreken?

3
Bent u ervan op de hoogte dat H&M sinds 2013 bezig is met leefbare lonen voor arbeiders en de doelstellingen beoogde te bereiken in 2018? 2) Erkent u dat met de tegenvallende resultaten van H&M de doelen van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) verder uit zicht raken? Bent u voornemens om deze resultaten te bespreken met de ondertekenaars van het IMVO-convenant textiel? Bent u bereid de resultaten van het gesprek met de Kamer te delen?

4
Vindt u het ook ernstig dat veel arbeiders zich niet durven aan te sluiten bij een onafhankelijke vakbond? Ziet u het belang van de vrijheid van vereniging en vergadering, bijvoorbeeld via de vakbonden, voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het onderhandelen over lonen?

5
Bent u voornemens om met de ondertekenaars van het IMVO-convenant textiel in gesprek te gaan over de vrijheid van vereniging en vergadering en het belang van vakbonden? Bent u bereid de Kamer hierover te informeren?

6

Hoe ver bent u met het maken van een roadmap voor een internationale uitbreiding van de convenanten?

1) https://schonekleren.nl/nieuws/2018/09/hongerlonen-en-schendingen-van-arbeidsrechten-in-h-m2019s-productieketen

2) https://turnaroundhm.org/static/background-hm-roadmap-0f39b2ebc3330eead84a71f1b5b8a8d4.pdf


Gerelateerd

Hongerlonen en schendingen van arbeidsrechten in H&M’s productieketen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De berichtgeving ‘Nieuwe onderzeeboten: Nederlandse marine-industrie dreigt alleen kruimels te krijgen’

De arresten van het Hof van Justitie

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl