Tweedemonitor / Kamervraag / De oproep van Belgische minister Peeters aan Ryanair om te voldoen aan Belgisch arbeidsrechtDe oproep van Belgische minister Peeters aan Ryanair om te voldoen aan Belgisch arbeidsrecht

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z17266

2018Z17266

Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de oproep van Belgische minister Peeters aan Ryanair om te voldoen aan Belgisch arbeidsrecht (ingezonden 1 oktober 2018)

1
Bent u bekend met de brief van de Belgische minister van Werk, Economie en Consumentenzaken de heer Peeters aan Ryanair topman O'Leary? 1)

2
Hoe kijkt u aan tegen de praktijken van schijnzelfstandigheid bij de tewerkstellingen van piloten? Hoe kijkt u aan tegen het verplicht, vaak op zeer korte termijn en zonder verdere ondersteuning, laten emigreren van werknemers bij Ryanair op grond van discutabele criteria als onvoldoende verkoopresultaten of te vaak ziek melden?


3
Is het wat u betreft in het kader van het ‘homebase’-principe, als bedoeld in de Europese verordeningen ter zake, mogelijk dat werknemers terwijl zij in Nederland wonen en werken, onder Iers arbeidsrecht te werk worden gesteld?

4
Bent u van mening dat Ryanair zich moet houden aan nationale wet- en regelgeving aangaande het Nederlandse arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht op het moment dat er sprake is van arbeidscontracten die betrekking hebben op werknemers die in en/of vanuit Nederland hun werkzaamheden verrichten en in Nederland woonachtig zijn?

5
Bent u van mening dat, indien door of namens een werknemer in Nederland sociale zekerheidspremies worden afgedragen, het niet zo kan zijn dat het eventuele recht op een uitkering wordt beperkt door op de arbeidsovereenkomst Iers recht van toepassing te verklaren, waardoor bijvoorbeeld bij ziekte de werkgever het salaris niet doorbetaald en het UWV de betreffende werknemer terugverwijst naar de werkgever gezien diens verplichting tot loondoorbetaling gedurende de eerste twee jaar van ziekte?

6
Bent u benaderd door uw Belgische collega, de minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, om Ryanair topman O'Leary hierop aan te spreken? Bent u ook bereid om een brief naar Ryanair topman O'Leary te sturen met de boodschap dat het Nederlandse arbeidsrecht onverkort moet gelden op werknemers die voor Ryanair werkzaam zijn en die voldoen aan het criterium dat zij in en/of vanuit Nederland hun werkzaamheden verrichten?


7
Welke mogelijkheden ziet u, mede in het licht van het tegengaan van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en de daarmee gepaard gaande race naar beneden in de luchtvaart, om Ryanair maar ook andere bedrijven te dwingen om werknemers met als thuisbasis Nederland arbeidscontracten aan te bieden waarop het Nederlandse arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht van toepassing is? Bent u bereid daar actief beleid op te voeren en daarop te gaan handhaven?


1) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/20/kris-peeters-cd-v-morgen-of-ten-laatste-in-2019-belgisch-arb/


Gerelateerd

De oproep van Belgische minister Peeters aan Ryanair om te voldoen aan Belgisch arbeidsrecht

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Misstanden in het Europese wegtransport

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl