Tweedemonitor / Kamervraag / Agressie tegen toezichthouders van StaatsbosbeheerAgressie tegen toezichthouders van Staatsbosbeheer

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16998

2018Z16998

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over agressie tegen toezichthouders van Staatsbosbeheer (ingezonden 27 september 2018)

1

Kent u het artikel ‘Jagers op cursus voor omgaan met agressie’? 1)

2

Kent u het artikel ‘Toezichthouder Staatsbosbeheer mishandeld door jager zonder jachtakte’? 2)

3

Deelt u de mening dat geweld dat wordt uitgeoefend door daders die in het bezit zijn van een wapen en die hun geweld richten op toezichthouders extra zwaar bestraft zou moeten worden?

4

Wat is op dit moment de maximale straf voor een dergelijke wetsovertreding?

5

Deelt u de mening dat geweld jegens toezichthouders in publieke dienst zwaarder bestraft zou moeten worden? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u hier initiatieven toe ontplooien? Zo nee, waarom niet?

6

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat publiek geld wordt uitgegeven aan het toerusten van jagers?

7

Deelt u de mening dat van het initiatief van de provincie Zuid-Holland een stigmatiserend effect kan uitgaan jegens natuurliefhebbers die zich storen aan de wijze waarop jagers hun hobby beoefenen? Zo ja, bent u bereid met de provincie Zuid-Holland in contact te treden over dat zij niet langer partij zouden moeten kiezen tussen maatschappelijke groepen die het met elkaar oneens zijn? Zo nee, waarom niet?

8

Deelt u de mening dat gewapende (ex-)jagers die geweld plegen (al dan niet in bezit van een vuurwapen) jegens burgers of toezichthouders in principe een levenslang jachtverbod zouden moeten krijgen? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u komen tot een initiatief om de wet op die wijze aan te passen? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.leidschdagblad.nl/leiden-en-regio/jagers-op-cursus-voor-omgaan-met-agressie

2) https://www.politie.nl/mijn-buurt/nieuws/2018/september/23/08-toezichthouder-staatsbosbeheer-mishandeld-door-jager-zonder-jachtakte.html


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Staatsbosbeheer wil duidelijker bosbeleid van minister’

Het gebruik van bouwpuin vervuild met plastic voor wandelpaden

Agressie tegen toezichthouders van Staatsbosbeheer

Het bericht ‘Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap’

De kapwerkzaamheden in Natura 2000-gebied de Schoorlse Duinen

Het bericht ‘Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap’

Toezicht en handhaving binnen het domein dierenwelzijn van de NVWA

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl