Tweedemonitor / Kamervraag / Witwaspraktijken van Europese bankenWitwaspraktijken van Europese banken

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16907

2018Z16907

Vragen van de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) aan de minister voor Financiën over witwaspraktijken van Europese banken (ingezonden 26 september 2018)

1

Is er al een reconstructie gemaakt van hoe het mogelijk is geweest dat in de periode 2007-2015 vermoedelijk 200 miljard euro aan crimineel geld via de Deense Danske bank is witgewassen? 1)

2

Is al bekend hoeveel Europese banken, naast de in de media genoemde Deutsche Bank, en welke personen, juridische entiteiten en jurisdicties betrokken zijn bij het witwasschandaal van Danske? 2) Kunt u in uw antwoord ingaan op de verwachting wanneer het hele netwerk in kaart gebracht is?

3

Heeft Danmarks Nationalbank (de Deense centrale bank) het toezicht op witwassen bij banken net zo georganiseerd als De Nederlandsche Bank (DNB)? Zo ja, welke overeenkomsten zijn en zitten daar zwakke plekken in? Zo neen, waarin verschilt het toezicht op witwassen?

4

Zou het bij Nederlandse banken mogelijk zijn dat er 80.000 transacties met een waarde van 30 miljard dollar plaatsvinden zonder dat de bank zelf of de toezichthouder aan de bel trekt? 3)

5

Zijn er soortgelijke kapitaalstromen bij Europese banken bekend en wie houdt hier precies toezicht op?

6

Wie had de toezichtstaak op de Estlandse bankactiviteiten van Danske die niet via de Deense IT-systemen liepen? Klopt het dat deze bankactiviteiten niet onder de anti-witwasprocedures van de Danske Bank vielen?

7

Is het mogelijk dat het toezicht vanuit DNB, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of het Bureau Financieel Toezicht (BFT) niet geldt omdat een financiële instelling, een feader van financiële constructies of een beleggingsinstelling via IT-systemen geldstromen uit het zicht houdt? Kunt u uw antwoord toelichten?

8

Hoeveel heeft ING verdiend aan het witwassen en is de boete die zij kreeg voor het witwassen ook minder dan de behaalde winst? Kunt u uw antwoord toelichten?

9

Bent u het ermee eens dat een boete niet wenselijk is, omdat verantwoordelijken daarmee de dans ontspringen, maar dat hoe dan ook de behaalde winst uit witwassen te allen tijde moet worden ontnomen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat regelen?

10

Hoe is het mogelijk dat pas na de schikking over het witwassen bij ING naar buiten komt dat DNB oordeelt dat bij meer financiële instellingen de interne controle op witwassen niet op orde is? 4)

11

Klopt de inschatting dat zonder de schikking en de megaboete voor ING het bij u dus onbekend zou zijn gebleven dat de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) onvoldoende is? Hoe oordeelt u hierover?

12

Hoe staat het met het toezicht op het naleven van de Wwft via de AFM en het BFT? Heeft u hen ook gevraagd hoe het er voor staat met het interne toezicht van wetten en regels en het vervullen van de poortwachtersfunctie bij beleggingsinstellingen en notarissen, advocaten, belastingadviseurs enz?

13

Kunt u alsnog ingaan op de eerder gestelde vraag welke Nederlandse banken reserveringen hebben gemaakt op hun balans vanwege te verwachte boetes in verband het overtreden van wetten en regels? 5)

1)

https://nos.nl/artikel/2251107-topman-deense-bank-vertrekt-na-groot-witwasschandaal.html

2)

https://www.theguardian.com/world/2018/feb/26/russian-millions-laundered-via-uk-firms-leaked-report-says

3)

https://www.ft.com/content/d1efae70-af80-11e8-8d14-6f049d06439c

4)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/09/25/dnb-brief-in-antwoord-op-verzoek-minister-van-financien-nav-transactie-om-ing

5)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/03/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98rabobank-national-association-bereikt-schikking-over-tekortkomingen-compliance-programma%E2%80%99


Gerelateerd

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

FATCA en de Accidental Americans

Witwaspraktijken van Europese banken

Het bericht dat banken het mkb leeg melken

Banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

DDoS-aanvallen op banken

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl