Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘8% van de Nederlandse vrouwen koopt geen anticonceptie uit geldgebrek’Het bericht ‘8% van de Nederlandse vrouwen koopt geen anticonceptie uit geldgebrek’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16898

2018Z16898

Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘8% van de Nederlandse vrouwen koopt geen anticonceptie uit geldgebrek’ (ingezonden 26 september 2018)

1

Bent u bekend met het artikel ‘8% van de Nederlandse vrouwen koopt geen anticonceptie uit geldgebrek’? 1)

2

Wat is uw reactie op de bevindingen van Dokters van de Wereld dat 8% van de Nederlandse vrouwen in de afgelopen tien jaar wel eens geen anticonceptie heeft gekocht uit geldgebrek? Deelt u de mening dat dit een zorgelijke constatering is?

3

Bent u bereid om extra maatregelen te treffen om de nog bestaande (financiële) drempels in de toegankelijkheid van anticonceptie weg te nemen? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?

4

Deelt u de zorgen dat abortus voor ongedocumenteerde vrouwen in Nederland niet financieel toegankelijk is? Zo ja, wat wilt u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bereid een regeling op te stellen voor ongedocumenteerde vrouwen die onvoldoende financiële middelen hebben om een abortusbehandeling te bekostigen? Zo ja, wat zou u in deze regeling willen opnemen? Zo nee, waarom niet?1) https://doktersvandewereld.org/persbericht-8-van-de-nederlandse-vrouwen-koopt-geen-anticonceptie-uit-geldgebrek/


Indiener

Corinne Ellemeet (GL)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 5248 )

Publicatiedatum
26 September 2018
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl