Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de rechtbank in Almelo een schilderij met blote borst heeft verwijderdHet bericht dat de rechtbank in Almelo een schilderij met blote borst heeft verwijderd

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16883

2018Z16883

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over het bericht dat de rechtbank in Almelo een schilderij met blote borst heeft verwijderd. (ingezonden 26 september 2018)

1
Bent u bekend met het bericht ‘Rechtbank Almelo haalt schilderij met blote borst weg’? 1)

2
Wat is uw reactie op het feit dat de rechtbank er voor kiest om een schilderij, dat al 26 jaar in het gebouw hing, aan het zicht te onttrekken? Bent u van mening dat dit schilderij aanstootgevend is? Bent u van mening dat het weghalen van een dergelijk schilderij, waarmee de suggestie wordt gewekt dat een ontblote borst niet in een rechtszaal zichtbaar zou mogen zijn, aantasting van de essentie van kunst is? Zo nee, waarom niet?

3

Bent u van mening dat de inrichting van een rechtbank ondersteunend zou moeten zijn aan de taak van de rechtbank, namelijk onafhankelijke en deskundige rechtspraak, zoals een woordvoerder van de rechtbank in Almelo heeft laten weten? Bent u van mening dat met het tonen van een schilderij met ontblote borst de taak van de rechtbank in het geding zou kunnen komen?

4

Laat deze casus zien dat de verhouding tussen kunst en maatschappij de laatste jaren is veranderd en dat de samenleving kunst meer wil beïnvloeden? Is deze casus uniek of zien we een conservatievere trend in Nederland en daarbuiten? Hoe belangrijk vinden deze bewindspersonen de artistieke vrijheid?

5
Bestaat er beleid over welke kunst er in een openbaar gebouw tentoongesteld wordt of mag worden? Wie bepaalt dit? Welke afwegingen spelen hierin een rol?

6

Is er beleid voor kunst in de gebouwen van ministeries? Zijn de bewindspersonen van mening dat er grenzen zijn voor kunst in hun ministerie? Zo ja, welke?

1) https://nos.nl/artikel/2251308-rechtbank-almelo-haalt-schilderij-met-blote-borst-weg.html


Gerelateerd

Het bericht dat de rechtbank in Almelo een schilderij met blote borst heeft verwijderd

Mogelijke betutteling in de rechtspraak na de verwijdering van het schilderij uit de rechtbank Almelo

De onrust bij de rechtbank Noord-Nederland

Het bericht ‘Rutte informeert Tweede Kamer onjuist over kunstverkoop Oranjes’

Berichten dat een directeur ruim €1,5 miljoen aan zorggeld heeft vergokt

De patiëntenstop van Zilveren Kruis-verzekerden bij ziekenhuisgroep ZGT

De kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan

Het blokkeren van de laagdrempelige procedure bij de Spreekuurrechter voor aardbevingsschadezaken

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl