Tweedemonitor / Kamervraag / De voorbereiding van Nederland op een keiharde BrexitDe voorbereiding van Nederland op een keiharde Brexit

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16642

2018Z16642

Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Asscher (PvdA), Geurts en Slootweg (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën, de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Justitie en Veiligheid en van Financiën en de minister-president over de voorbereiding van Nederland op een keiharde Brexit. (ingezonden 24 september 2018)

1

Heeft u kennisgenomen van het artikel 'Drama in Salzburg stort brexit in een ongekende crisis', over de Europese top waar u zelf aanwezig was en waar harde woorden over de Brexit gevallen zijn? 1)

2

Herinnert u zich dat de Brexit-rapporteurs in november 2017 waarschuwden voor een Brexit zonder afspraken en de regering vroegen daarvoor voorbereidingen te treffen? 2)

3

Deelt u de mening dat het 'no deal'-scenario helaas veel waarschijnlijker geworden is?

4

Herinnert u zich dat u in de Voorjaarsnota (juni 2018) fors extra middelen beschikbaar gesteld heeft aan de douane, de NVWA maar ook aan justitie als voorbereiding op een harde Brexit?

5

Kunt u aangeven hoeveel van 928 extra douaniers en 143 extra medewerkers bij de NVWA en welk deel van de benodigde capaciteit bij justitie operationeel zal zijn op 29 maart 2019?

6

Indien we nog ver verwijderd zijn van het aantal aan te nemen mensen, wat is daarvan de reden? Konden er niet voldoende mensen gevonden worden of is de werving bewust vertraagd?

7

Kunt u aangeven of elk van deze diensten een harde Brexit kan opvangen en operationeel gereed zal zijn op 29 maart 2019?

8

Welke risico’s loopt Nederland door het feit dat de capaciteit van deze diensten nog niet voldoende is op 29 maart 2019?

9

Welke andere extra maatregelen moet u nog meer treffen en kunt u aangeven of daar voldoende voorzieningen voor getroffen zijn?

10

Kunt u deze vragen uiterlijk op 1 oktober 2018, de maandag voor de Algemene Financiële Beschouwingen, beantwoorden?


1) FD.nl, 21 september 2018, https://fd.nl/economie-politiek/1271202/drama-in-salzburg-stort-brexit-in-een-ongekende-crisis

2) Kamerstuk 23987, nr. 196


Gerelateerd

De voorbereiding van Nederland op een keiharde Brexit

De economische consequenties van de Brexit voor Nederland

Een keurpunt voor levend vee voor de Brexit en de extra capaciteit bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Voorbereidingen om mogelijke medicijntekorten te voorkomen door een harde Brexit

De Nederlandse voorbereiding op een harde Brexit

De gevolgen van een harde Brexit voor de Nederlandse werkgelegenheid

Het bericht ‘Douane laat controles risicovluchten schieten door hoge werkdruk’

De voorbereiding op de brexit door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl