Tweedemonitor / Kamervraag / Een algemeen jachtverbod op wilde zwijnen om het risico op verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaanEen algemeen jachtverbod op wilde zwijnen om het risico op verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16622

2018Z16622

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een algemeen jachtverbod op wilde zwijnen om het risico op verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan. (ingezonden 24 september 2018)

1

Kent u het bericht 'Geen algemeen afschot Belgische zwijnen'? 1)

2

Kent u het bericht 'Dood aan het everzwijn!, klinkt het in Polen'? 2)

3

Kent u het bericht 'Limburg wil bewegingsjacht op everzwijnen om pest'? 3)

4

Kent u het bericht 'Afrikaanse varkenspest in ons land gevolg van import van honderden wilde zwijnen voor rijke jagers'? 4)

5

Deelt u de overtuiging dat, zoals blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken en de Europese strategie, een algeheel landelijk jachtverbod op wilde zwijnen de beste remedie is om Afrikaanse varkenspest (AVP) in Nederland te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

6

Deelt u de mening van de Poolse hoogleraar en bioloog Andrzej Elzanowski dat “het echte probleem is (…) 'een beschavingsprobleem'. We produceren voedsel door dieren te houden, maar zijn niet in staat om dat te beheersen. En als de mens er een bende van maakt, geeft hij anderen de schuld. Het everzwijn is de zondebok”? Zo ja, welke acties verbindt u hieraan? Zo

nee, waarom niet?

7

Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat de provincie Limburg pleit om de illegale bewegingsjacht (met meerdere drijvers) opnieuw in te voeren, aangezien wetenschappelijke onderzoeken uitwijzen dat bewegingsjacht juist een groot risico vormt voor de verspreiding van AVP? Zo ja welke acties verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet?

8

Deelt u de mening dat gastjagers uit het buitenland, evenals jagers die gaan jagen in het buitenland, een extra risico zijn ten aanzien van de verspreiding van AVP? Zo ja, bent u bereid om per ommegaande het afgeven van gastaktes een halt toe te roepen? Zo nee, waarom niet?

9

Heeft u zicht op de hoeveelheid gastaktes die jaarlijks verstrekt worden? Zo nee waarom niet? Zo ja kunt u deze cijfers overleggen?


10

Bent u bereid ervoor te zorgen dat provincies meer inzetten op diervriendelijke preventie van onder meer (landbouw)schade en het aantal aanrijdingen met wilde zwijnen, zoals bijvoorbeeld dubbele omheining, wildsignaleringssystemen, het invoeren van een verlaging van de maximum snelheid en het aanleggen van faunapassagemogelijkheden, mede gezien het verhoogde risico op verspreiding van AVP via bloedsporen?

11

Kunt u cijfers van de afgelopen drie jaar en het lopende jaar overleggen over hoeveel en welke provincies hun preventiebudgetten jaarlijks niet uitputten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verklaart u deze cijfers?

12

Deelt u de mening dat het onwenselijk is wanneer provincies hun preventiebudgetten niet uitputten? Zo ja, welke acties verbindt u hieraan? Zo nee waarom niet?

13

Deelt u de mening dat het zeer zorgelijk is dat er in België jaarlijks honderden wilde zwijnen worden geïmporteerd en uitgezet, mede gezien het risico op verspreiding van de AVP in

België en over de grens? Zo nee, waarom niet?

14

Heeft u aanwijzingen dat dergelijke praktijken ook in Nederland aan de gang zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties verbindt u hieraan?

15

Bent u zich ervan bewust dat een nulstand onmogelijk haalbaar is, mede omdat wilde zwijnen territoriale dieren zijn en nieuwe, wellicht uit de buurlanden afkomstige, wilde zwijnen het leeggekomen territorium zullen innemen? Zo ja, welke acties verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet?

16

Welke wetenschappelijke onderzoeken zijn er gebruikt bij de totstandkoming van het huidige preventiebeleid met betrekking tot de AVP? Kunt u toelichten hoe de conclusies uit deze onderzoeken in de praktijk uitgevoerd worden?

17

Heeft u behalve met vertegenwoordigers uit de veehouderij ook recent overleg gehad met vertegenwoordigers van organisaties die opkomen voor de belangen van in het wild levende dieren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

18

Heeft u daarnaast ook recent overleg gehad met onafhankelijke wetenschappers over de beste remedie om verspreiding van de AVP te voorkomen? Zo ja, met welke wetenschappers en met welke remedies kwamen zij? Zo nee, waarom niet?


1) https://www.pigbusiness.nl/artikel/138928-geen-algemeen-afschot-belgische-zwijnen/

2) https://www.trouw.nl/groen/dood-aan-het-everzwijn-klinkt-het-in-polen~ad4d5d17/

3) https://www.1limburg.nl/limburg-wil-bewegingsjacht-op-everzwijnen-om-pest?context=default

4) https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180919_03763208

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van de leden Bromet (GroenLinks) ingezonden 18 september 2018 (vragennummer 2018Z16230), Geurts (CDA) en Lodders (VVD), ingezonden 17 september 2018 (vraagnummer 2018Z16183).


Gerelateerd

Een algemeen jachtverbod op wilde zwijnen om het risico op verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan

De ontheffing van de avondklok voor de jacht op zwijnen

De inzet van vangkooien door zwijnenjagers

Het bericht ‘Boeren vrezen wilde zwijnen na besmetting’

Het bericht ‘Omstreden jacht met bijna 80 man levert op: één dood zwijn’ en over het ‘Verslag bewegingsjacht 5 januari 2019 Wildbeheereenheid Zuid-Oost Twente’

Het bericht ‘Duitsland vreest oprukkende zwijnenpest’

Het afschieten van jonge zwijntjes.

Het bericht ‘Zorgen bij Brabantse varkensboeren over uitbraak Afrikaanse varkenspest in België’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl