Tweedemonitor / Kamervraag / Het repressieve optreden van de Venezolaanse autoriteiten tegen jongerenHet repressieve optreden van de Venezolaanse autoriteiten tegen jongeren

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16528

2018Z16528

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het repressieve optreden van de Venezolaanse autoriteiten tegen jongeren

1

Kent u het bericht ‘Venezolaanse autoriteiten doden duizenden jonge, arme mannen bij strijd tegen criminaliteit’? 1)

2

Hoe beoordeelt u de beschuldiging van Amnesty International dat Venezuela onder het mom van de strijd tegen criminaliteit opzettelijk en op grote schaal jonge mannen uit achterstandswijken doodt?

3

Deelt u de analyse dat het optreden van de Venezolaanse autoriteiten in de praktijk veelvuldig neerkomt op schendingen van het recht op leven?

4

Deelt u de constatering dat verantwoordelijken voor ernstige mensenrechtenschendingen van de kant van de Venezolaanse autoriteiten veelal kunnen rekenen op straffeloosheid?

5

Bent u bereid in uw contact met de Venezolaanse autoriteiten aandacht voor deze kwestie te vragen en aan te dringen op het beëindigen van disproportioneel geweldsgebruik en berechting van mensenrechtenschenders?

1) Venezolaanse autoriteiten doden duizenden jonge, arme mannen bij strijd tegen criminaliteit, https://www.amnesty.nl/actueel/venezolaanse-autoriteiten-doden-duizenden-jonge-arme-mannen-bij-strijd-tegen-criminaliteit , 20 september 2018.


Gerelateerd

Het repressieve optreden van de Venezolaanse autoriteiten tegen jongeren

De uitzending van Brandpunt+ over eenzame jongeren

De opvang van Venezolanen in Colombia

De opvang van Venezolaanse migranten

De opvang van Venezolaanse vluchtelingen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat hij een deal sloot met een van martelingen verdachte Venezolaanse minister

De situatie op Curaçao

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl