Tweedemonitor / Kamervraag / Maatregelen van Duitsland, Frankrijk en het VK om Amerikaanse secundaire sancties te omzeilenMaatregelen van Duitsland, Frankrijk en het VK om Amerikaanse secundaire sancties te omzeilen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16527

2018Z16527

Vragen van de leden Amhaouch en Ronnes (beiden CDA) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over maatregelen van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk om Amerikaanse secundaire sancties te omzeilen

(ingezonden 21 september 2018)

1

Bent u bekend met het artikel ‘EU will US-Sanktionen gegen Iran umgehen’? 1)

2

Bent u op de hoogte van de plannen van de ministers van financiën van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (VK) om een faciliteit op te richten om Amerikaanse secundaire sancties te om zeilen? Zo nee, kunt u hiernaar informeren en de Kamer daarover inlichten?

3

Bent u ervan op de hoogte dat het nieuwe instituut geen bank moet zijn, maar de juridische vorm moet hebben van een zogenaamd ‘special purpose vehicle’? Kunt u toelichten welke status deze organisatie heeft in zowel het Nederlands recht als internationaal of Europees recht?

4

Gaat u Nederlandse bedrijven aanraden om zich aan te sluiten bij deze nieuwe faciliteit, aangezien de nieuwe faciliteit open staat voor bedrijven uit alle lidstaten van de Europese Unie (EU)?

5

Is dit volgens u een effectieve manier om secundaire sancties te omzeilen?

6

Zal Nederland zich aansluiten bij dit initiatief van Duitsland, Frankrijk en het VK en zo meebeslissen over hoe deze faciliteit er uit moet komen te zien?

7

Heeft Nederland inmiddels zelf actie ondernomen om het eigen bedrijfsleven te beschermen tegen de Amerikaanse secundaire sancties?

8

Bent u betrokken bij gesprekken tussen Europese ministers om een manier te vinden waarop EU-bedrijven Amerikaanse sancties tegen Iran kunnen omzeilen? Heeft u hierover contact gehad met uw Duitse collega?

9

Staan de Brexit-onderhandelingen samenwerking met het VK op dit dossier in de weg?

10

Hoe effectief acht u deze maatregelen, gezien het geringe effect dat deze faciliteit heeft op bedrijven die ook zaken doen binnen de Amerikaanse markt? Hoe gaat u bedrijven beschermen die zowel in Iran als op de Amerikaanse markt zaken doen?


11

In hoeverre zou deze faciliteit in ieder geval nuttig kunnen zijn voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf om de Amerikaanse sancties te ontlopen?

12

Herinnert u zich uw antwoorden op schriftelijke vragen waarin u aangeeft dat er in samenwerking met EU-landen gezocht moet worden naar mogelijkheden om het betalingsverkeer met Iran te blijven faciliteren? 2) Is dit een dergelijke mogelijkheid? Zo niet, welke andere mogelijkheden heeft u inmiddels gevonden?

13

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg RBZ/Handel op 3 oktober 2018?

1) http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/deutschland-und-frankreich-wollen-us-sanktionen-gegen-iran-umgehen-a-1228025.html

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 3137.


Gerelateerd

Maatregelen van Duitsland, Frankrijk en het VK om Amerikaanse secundaire sancties te omzeilen

Het beëindigen van vluchten naar Teheran door KLM en de gevolgen van Amerikaanse secundaire sancties

Het anticiperen op de testcapaciteit in Nederland en het plotseling stoppen met testen van reizigers uit oranje gebieden op Schiphol.

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

FATCA en de Accidental Americans

De inbeslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran

De berichten ‘Nederlandse bedrijven geraakt door VS-sancties tegen Nord Stream 2’ en ‘Allseas trekt zich terug uit Oostzee, Russen bouwen omstreden gaspijpleiding zelf af’

Regels en procedures die mogelijk onderzoek van gentherapie hinderen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl