Tweedemonitor / Kamervraag / Twee zwaargewonden kinderen na val onveilig speeltoestelTwee zwaargewonden kinderen na val onveilig speeltoestel

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16526

2018Z16526

Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Medische Zorg over twee zwaargewonden kinderen na val onveilig speeltoestel(ingezonden 21 september 2018)


1

Bent u bekend met het bericht ‘Honderden levensgevaarlijke springkussens in omloop’? 1)

2

Hoeveel van deze levensgevaarlijke multiplay-kussens zijn er in Nederland in gebruik?

3

Hoeveel klachten heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de multiplay-kussens binnengekregen? Wat is er vervolgens met die klachten gedaan?

4

Klopt het dat de NVWA van alle ongelukken met de speelkussens op de hoogte was, maar niet heeft ingegrepen? Wat is hierop uw reactie?

5

Waarom heeft de NVWA al deze multiplay-kussens niet uit de omloop gehaald, terwijl al duidelijk was dat deze springkussens levensgevaarlijk zijn voor kinderen, zeker na de twee verschrikkelijke ongelukken in de zomer van 2018?

6

Waarom heeft de NVWA inmiddels niet alsnog besloten om alle multiplay-kussens dan wel andere gevaarlijke speelkussens uit omloop te halen, zeker na de vernietigende uitspraken van hoogleraren en een keurmeester?

7

Klopt het dat ook bij deze speeltoestellen is gesjoemeld met de certificaten en logboeken? Kunt u inzichtelijk maken of bij alle speeltoestellen de correcte certificaten en logboeken aanwezig zijn? Waarom heeft de NVWA bij de keuring van de speeltoestellen niet opgemerkt dat de juiste certificaten niet aanwezig waren?

8

Wat gaat u doen om de veiligheid van kinderen op speeltoestellen te waarborgen en de kans op ernstige ongelukken te minimaliseren?

9

Kunt u de Kamer op de hoogte brengen van de stand van zaken omtrent het door de NVWA aangekondigde onafhankelijke onderzoek naar een eerdere casus? Zo nee, waarom niet? Bent u bereidt om met de huidige kennis het onderzoek breder te trekken?

10

Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere schriftelijke vragen waaruit bleek dat het interventiebeleid van de NVWA per 1 september 2017 is aangescherpt? 2) Deelt u de mening dat, naar aanleiding van beide ongelukken, dit interventiebeleid nog steeds ernstige verbreken vertoond aangezien de ongelukken afgelopen zomer hebben plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat bent u voornemens hieraan op korte termijn te gaan doen?

11

Deelt u de mening dat de procedures voor de productie en het op de markt brengen van de springkussens strenger moeten worden? Zo ja, op welke termijn verwacht u uitsluitsel te kunnen geven over een nieuwe procedure? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4422021/levensgevaarlijke-springkussens-te-huur-en-te-koop

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 3059.


Gerelateerd

Twee zwaargewonden kinderen na val onveilig speeltoestel

Het bericht: EV’s zorgen in 2030 voor 1400 extra zwaargewonden’

Overlijden na fatale val van speeltoestel

Het bericht ‘Het raadsel rond de val van burgemeester Peter de Koning: ‘Dit is een stille coup’’

Het bericht ‘Weer ongeluk met gevaarlijk Multiplay-springkussen’

Het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’

Het bericht ‘Bijna een miljoen Syriërs zitten als ratten in de val in Idlib - of is er nog hoop

De grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl