Tweedemonitor / Kamervraag / De leeftijdsopbouw van het nieuwe DJI personeelDe leeftijdsopbouw van het nieuwe DJI personeel

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16415

2018Z16415

Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister voor Rechtsbescherming over de leeftijdsopbouw van het nieuwe DJI personeel (ingezonden 20 september 2018)

1

Kunt u inzicht geven in de leeftijdsopbouw van de 800 nieuw aangenomen personeelsleden van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waarvan u tijdens het algemeen overleg op 6 september 2018, melding maakte? Kunt u daarbij inzicht geven in hoeveel van hen 50 jaar en ouder zijn?

2

Kunt u aangeven hoeveel sollicitanten die solliciteerden op de 800 vervulde vacatures 50 jaar en ouder waren en hoeveel van hen werden afgewezen?

3

Kunt u voorts aangeven op welke gronden de sollicitanten van 50 jaar en ouder werden afgewezen en of een omscholingstraject hun eventuele tekortkomingen hadden kunnen wegnemen?

4

Kunt u, vanwege de voorziene planning van het VAO Gevangeniswezen in week 39, de antwoorden uiterlijk vrijdag 21 september 2018 aan de Kamer zenden?


Gerelateerd

De leeftijdsopbouw van het nieuwe DJI personeel

Teveel betaalde belasting en Zvw-premie door oud-gevangenispersoneel, dat met SBF-verlof gegaan is

Antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht ‘Tbs'er verdacht van verkrachting medewerkster’

Het bericht ‘Ouderen onwetend over huurtoeslag; ANBO schiet te hulp’

Extra belastingdruk voor scholen die het lerarentekort proberen op te vangen middels een RTC

Het Europees aanbesteden van medische diensten in het gevangeniswezen

Het werkdrukonderzoek Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2020 van FNV onder gevangenispersoneel

Het bericht dat gevangenispersoneel alarm slaat over een plan om gevangenen veel meer zelf te laten regelen via tablets

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl