Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat farmaceuten belasting ontwijken via NederlandHet bericht dat farmaceuten belasting ontwijken via Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16327

2018Z16327

Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de Minister voor

Medische Zorg en de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat

farmaceuten belasting ontwijken via Nederland (ingezonden 19 september

2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het rapport van Oxfam Novib, waarin wordt onthuld dat

farmaceuten, zoals Abbott, Johnson & Johnson, Merck en Pfizer, belasting

ontwijken via Nederland?1

Vraag 2

Vindt u het rechtvaardig dat farmaceutische bedrijven hun torenhoge

winsten, verdiend vanwege hun monopolypositie, doorsluizen naar Nederland

om hier de betaling van belasting kunnen ontwijken?

Vraag 3

Kunt u verklaren hoe het mogelijk is dat deze bedrijven via Nederland

kunstmatig een verlies in een ander land kunnen creëren, waardoor de

belastingaanslag in dat land fors wordt verkleind? Welke wettelijke gronden

biedt Nederland om de rente op deze manier te verschuiven?

Vraag 4

Waartoe dienen de 135 dochterondernemingen die Abbott, Johnson &

Johnson, Merck en Pfizer hebben in Nederland?

Vraag 5

Erkent u dat Nederland medeverantwoordelijk is voor de miljarden die andere

landen mislopen, omdat winst doorgesluisd wordt naar belastingparadijzen,

zoals Nederland?2

Vraag 6

In hoeverre gaan de door u aangekondigde maatregelen tegen belastingontwijking

er toe leiden dat bedrijven hun winsten niet langer kunstmatig naar

een andere jurisdictie kunnen verplaatsen?

Vraag 7

Zijn er nog meer farmaceutische bedrijven die belasting ontwijken via

Nederland?

Vraag 8

Bent u bereid onderzoek te doen naar belastingontwijking door farmaceutische

bedrijven? Zo ja, wanneer gaat u hiermee beginnen? Zo neen, kunt u

toelichten waarom niet?

Vraag 9

Bent u het ermee eens dat er noodzaak is om te starten met een onderzoek

naar geldstromen in de farmaceutische sector?

Vraag 10

Welke acties gaat u verder ondernemen om de macht van farmaceutische

bedrijven te breken, opdat ze hun machtspositie niet langer kunnen misbruiken

om aan de ene kant de prijzen van medicijnen kunstmatig hoog te

houden en aan de andere kant belastingvoordelen af te dwingen?

1 https://nos.nl/artikel/2250927-oxfam-novib-farmaceuten-ontwijken-belasting-via-nederland.html

2 https://www.oxfamnovib.nl/nieuws/medicijn-voor-armoede


Gerelateerd

Het bericht dat de overheid tuinders hielp om het ETS te ontwijken

Het bericht dat farmaceuten belasting ontwijken via Nederland

Het bericht dat Nederland farmaceuten helpt om belasting te ontwijken

Miljonairs tegen belastingontwijking en voor hogere belastingen

De miljoenenschikking van farmaceuten Bayer en Johnson & Johnson van Amerikaanse claims over het bloedverdunningsmiddel rivaroxaban (Xarelto)

Het financieren van belasting ontwijkende bedrijven door FMO

Het artikel 'Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken'

Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl