Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de Europese parlement killerrobots wil verbiedenHet bericht dat de Europese parlement killerrobots wil verbieden

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16320Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de Minister van Defensie over het bericht dat het Europees Parlement killerrobots wil verbieden (ingezonden 19 september 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Europees Parlement wil «killer robots» verbieden»1?

Vraag 2

Klopt het dat het Europees Parlement van mening is dat zogenoemde «killerrobots» verboden zouden moeten worden?

Vraag 3

Klopt het dat het Europees Parlement wil dat de Europese Unie (EU) en de afzonderlijke lidstaten het voortouw nemen in het proces om dergelijke volledig geautomatiseerde wapensystemen internationaal taboe te verklaren?

Vraag 4

Welke acties heeft u ondernomen na aanleiding van het rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over autonome wapensystemen van oktober 2015? Wat zijn uw vervolgstappen naar aanleiding van het AIV-rapport uit 2015?

Vraag 5

Wat vind u van de opmerking in het artikel over de uitspraak van de indieners dat er geen Europees geld in onderzoek en ontwikkeling van autonome wapensystemen gestoken zou mogen worden?

Vraag 6

Waarom heeft Nederland nog geen wetgeving omtrent autonome wapen systemen? Wat weerhoudt u op dit moment om tot wetgeving te komen?

Vraag 7

Bent u bereid om het voortouw te nemen in het proces om volledig geautomatiseerde wapensystemen internationaal taboe te verklaren en de nodige wet- en regelgeving hiervoor voor te bereiden? Bent u bereid hier ook in EU-verband bij uw collega’s op aan te dringen?


X Noot
1

Nu.nl,12 September 2018


Gerelateerd

Het bericht dat de Europese parlement killerrobots wil verbieden

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Brussel wil vegaschnitzel verbieden’

Het bericht ‘Europees Parlement pleit voor een noodfonds voor overzeese gebieden’

De motie Belhaj c.s.

Het bericht 'Weisglas maakt einde aan parlementaire BBQ'

Het bericht dat ruim 200 gemeenten drugsgebruik op straat verbieden terwijl het van de wet mag

Het bericht ‘Parlement, maak een einde aan deze uitzonderingstoestand’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl