Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Australische overheid verbiedt Huawei en ZTE apparatuur te leveren voor 5g’Het bericht ‘Australische overheid verbiedt Huawei en ZTE apparatuur te leveren voor 5g’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16231

Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Australische overheid verbiedt Huawei en ZTE apparatuur te leveren voor 5g» (ingezonden 18 september 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Australische overheid verbiedt Huawei en ZTE apparatuur te leveren voor 5G» en de verklaring van de Australische overheid?1

Vraag 2

Onderschrijft u het grote economische en maatschappelijke belang van 5G op het gebied van connectiviteit en communicatie voor bedrijven en burgers, het belang van 5G voor vitale (toekomstige) systemen op het gebied van mobiliteit, elektriciteit en zorg en het belang voor de ontwikkeling van het Internet of Things?

Vraag 3

Aangezien zowel Australië als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben maatregelen genomen om de nationale veiligheid van dergelijke vitale infrastructuur te garanderen, bent u in contact met deze landen over de genomen besluiten en de informatie waarop deze besluiten zijn genomen? Is er aanleiding om een dergelijk besluit ook voor Nederland te nemen?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de vier eisen aan het 5G-netwerk die de Australische regering formuleert in haar verklaring over deze kwestie? Bent u het eens met de analyse van de Australische regering over het vervagen van grenzen tussen «rand» en «kern»-apparatuur bij 5G?

Vraag 5

In hoeverre valt de hardware van bedrijven als Huawei en ZTE binnen het in de brief over Kaspersky virussoftware geformuleerde kader (Kamerstuk 30 821, nr. 46), namelijk: a) diepgaande toegang tot ICT-systemen, b) een plicht tot het navolgen van buitenlandse wetgeving (in dat geval Russische) en c) een offensief cyberprogramma van dat betreffende land?

Vraag 6

Op welke manier geschiedt de besluitvorming om tot dergelijke besluiten, zoals met de antivirussoftware van Kaspersky, te komen? Ziet u reden om een uitgebreider kader op te stellen om dergelijke besluiten van nationale veiligheid te nemen?

Vraag 7

Op wat voor manier vindt er Europese samenwerking op dergelijke kwesties van nationale veiligheid plaats? Vindt u het wenselijk als er ook op Europees niveau strategisch vanuit nationaal veiligheidsbelang gekeken wordt naar dergelijke kwesties?


Gerelateerd

Het bericht ‘Australische overheid verbiedt Huawei en ZTE apparatuur te leveren voor 5g’

Het bericht 'Amsterdamse universiteiten gaan samenwerken met Huawei'

Het bericht dat Google de Android-licentie voor Huawei intrekt

Het artikel ‘New defense bill bans the U.S. government from using Huawei and ZTE tech’

Het bericht ‘Brits Parlement overtuigd van samenwerking tussen Huawei en China’

Het besluit van de Britse regering om Huawei volledig uit te sluiten van het Britse 5G-netwerk.

Samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming Huawei

De Nederlandse digitale veiligheid en de ontmoeting met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl