Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Haperende ICT in de Zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen’Het bericht ‘Haperende ICT in de Zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16185

2018Z16185

Vragen van de leden Arno Rutte en Hermans (beiden VVD) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over het bericht ‘Haperende ICT in de Zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen’ (ingezonden 17 september 2018)

1
Kent u het bericht ‘Haperende ICT in de Zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen’? 1)


2
Deelt u de mening dat als de NOS na een rondgang bijna tweehonderd reacties krijgt van zorgmedewerkers die voorbeelden geven van hachelijke situaties als gevolg van haperende ICT in de zorg, er sprake is van een ernstig en wijd verspreid probleem?


3
Hoe kan het dat gebrekkige ICT in de gezondheidszorg zoveel voorkomt? Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van ICT in zorgorganisaties? Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het goed aansluiten van ICT tussen zorgorganisaties? Wie ziet toe op de kwaliteit in en tussen zorgorganisaties?


4
Kunt u aangeven in welke mate ICT-gerelateerde problemen in de verschillende zorgorganisaties (ziekenhuizen, verpleeghuizen, wijkverpleging, GGZ, etc.) aan de orde zijn?


5
Deelt u de mening dat een adequaat functionerende ICT in de zorg van cruciaal belang is voor de patiëntveiligheid? Zo ja, op welke wijze gaat u borgen dat de kwaliteit van de ICT op orde komt? Zo nee, waarom niet?


6
Beschikt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over voldoende kennis en kunde om te controleren of de ICT in de gezondheidszorg voldoende is? Zo ja, hoe kan het dat er bijna tweehonderd voorbeelden zijn van zorgmedewerkers die hachelijke situaties ervaren? Zo nee, waarom niet?


7
Kunt u de actuele stand van zaken rondom het halen van de deadlines van het ‘Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional’ (VIPP) toelichten? Moet op basis van deze berichtgeving worden geconcludeerd dat de reeds verschoven deadline (van 1 juli naar 1 december) mogelijk niet gehaald gaat worden?


8
Heeft u in de afgelopen maand signalen of vragen gekregen van ziekenhuizen of andere zorgorganisaties voor hulp bij het wegnemen van belemmeringen in het proces van standaardiseren en digitale ontsluiting, aangezien u aangeeft dat zorgorganisaties die knelpunten ervaren bij het behalen van de VIPP-deadlines hulp kunnen vragen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)? 2)


9
Kunt u deze vragen beantwoorden voor de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS?


1) https://nos.nl/artikel/2250725-haperende-ict-in-de-zorg-verkeerde-medicatie-foute-beslissingen.html

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 3061


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl