Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de Italiaanse bank UniCredito mogelijk ABN AMRO wil overnemenHet bericht dat de Italiaanse bank UniCredito mogelijk ABN AMRO wil overnemen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15966Vragen van de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) aan de Minister van Financiën over het bericht dat de Italiaanse bank UniCredito mogelijk ABN AMRO wil overnemen (ingezonden 13 september 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht dat ABN AMRO mogelijk in het vizier is van de Italiaanse bank UniCredito? Wat is uw reactie daarop? Kunt u uw antwoord toelichten?1

Vraag 2

Acht u het mogelijk dat de Nederlandse Staat – zij het via NL financial investments (NLFI) – zijn aandelenportefeuille verkoopt als ABN AMRO dat haar aandeelhouders adviseert? Zo ja, in welke situaties precies?

Vraag 3

Acht u het mogelijk dat de Nederlandse Staat – zij het via NLFI – zijn aandelen verkoopt aan een bank die recent nog een enorme aandelenemissie nodig had en bijvoorbeeld een grote schuldpositie in Turkije heeft?2 3

Vraag 4

Bent u het eens met de Chief Executive Officer (ceo; de bestuursvoorzitter) van Deutsche Bank dat het goed is als Europese banken fuseren of elkaar overnemen, omdat de banken nu te gefragmenteerd zouden zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?4

Vraag 5

Is er meer interesse om ABN AMRO over te nemen? Zo ja, vindt u het wenselijk dat de bank op korte termijn overgenomen wordt of fuseert? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Erkent u dat het een déjà vu-gevoel geeft om ABN AMRO weer op te zien gaan in een grotere Europese bank? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 7

Hoe wilt u voorkomen dat er nog verdere verwevenheid van de bankensector ontstaat door overnames en fusies, waarmee banken «too big to fail» worden en ze onherroepelijk gered zullen moeten worden door overheden als er weer een financiële crisis uitbreekt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 8

Wilt u alle vragen apart beantwoorden?


Gerelateerd

Het bericht dat de Italiaanse bank UniCredito mogelijk ABN AMRO wil overnemen

Het niet verkopen van ABN AMRO en het miljardenverlies op deze aandelen

Het volgens de toezichthouder falende witwasbeleid van ABN Amro

Het bericht dat de compliance bij ABN-AMRO gedurende lange tijd tekortschoot.

Voortdurende misstanden bij ABN Amro

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

Vervolging van de Palestijnse mensenrechtenverdediger Issa Amro

ABN medewerkers die de bonuswet omzeilen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl