Tweedemonitor / Kamervraag / Financiële problemen door scheidingen en hypothekenFinanciële problemen door scheidingen en hypotheken

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15881Vragen van de leden Van Eijs en Sneller (beiden D66) en Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over financiële problemen door scheidingen en hypotheken (ingezonden 12 september 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Voorkom financiële problemen door ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid»?1

Vraag 2

Onder welke omstandigheden zijn hypotheekverstrekkers gehouden personen na scheiding te ontslaan van hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot hypotheken die zijn aangegaan tijdens het huwelijk? Onder welke omstandigheden mogen zij dit weigeren?

Vraag 3

Hoe verhoudt de zorgplicht van hypotheekverstrekkers zich tot het weigeren ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid?

Vraag 4

Tot welke instantie kan de hypotheeknemer zich wenden als hij of zij denkt dat de hypotheekverstrekker niet voldoet aan de zorgplicht? Is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) hiervoor de aangewezen instantie?

Vraag 5

Wat vindt u van de situatie zoals geschetst in de uitzending waarnaar in het bericht is verwezen, waarin een vrouw door de bank hoofdelijk aansprakelijk wordt gehouden voor een huis waar zij geen invloed meer op heeft, dat tegen haar zin wordt verhuurd, en waarvoor op basis van het echtscheidingsconvenant haar ex-man volledig verantwoordelijk is?

Vraag 6

Vindt u ook dat de hypotheekverstrekker in een dergelijk geval met de hand over het hart zou moeten strijken en ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid zou moeten verlenen, dan wel niet zou moeten invorderen bij deze vrouw?

Vraag 7

Welke wettelijke verplichtingen zijn er over communicatie met hypotheeknemers? Als er twee hypotheeknemers zijn, is het dan bijvoorbeeld verplicht brieven te sturen naar beide hypotheeknemers als zij niet meer op hetzelfde adres zijn ingeschreven?

Vraag 8

Bent u bereid met de hypotheekverstrekkers in gesprek te gaan om duidelijker beleid te vormen ten aanzien van deze problematiek, waarbij ruimte bestaat voor banken om met klanten mee te denken om schrijnende situaties te voorkomen? Kunt u dit bijvoorbeeld meenemen in uw gesprekken in het kader van het Platform hypotheken (voorheen het Platform maatwerk)?

Vraag 9

Bent u tevens bereid om met adviseurs en notarissen in gesprek te gaan, opdat mensen vooraf beter worden voorgelicht en schrijnende situaties worden voorkomen?

Vraag 10

Ziet u mogelijkheden om in overleg met adviseurs, advocaten, notarissen en banken modelovereenkomsten voor scheidingen ten aanzien van hypotheken te verbeteren, zoals door het opnemen van een uiterlijke termijn waarna bijvoorbeeld de hoofdelijke aansprakelijkheid vervalt, dan wel het huis wordt verkocht?


Indiener

Jessica van Eijs (D66)

Joost Sneller (D66)

Henk Nijboer (PvdA)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)


Access ( 4992 )

Publicatiedatum
12 September 2018
Gerelateerd

Financiële problemen door scheidingen en hypotheken

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het ANBO-onderzoek waaruit blijkt dat honderdduizenden ouderen met een aflossingsvrije hypotheek in de problemen komenHet bericht dat motorclubs naar België verplaatsen

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht ‘Nederlands mkb heeft last van marktmacht grootbanken’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl