Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Ongeplande uitval kerncentrale Borssele kost zeker tien miljoen’Het artikel ‘Ongeplande uitval kerncentrale Borssele kost zeker tien miljoen’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15755

Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën over het artikel «Ongeplande uitval kerncentrale Borssele kost zeker tien miljoen» (ingezonden 11 september 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Ongeplande uitval kerncentrale Borssele kost zeker tien miljoen», waaruit blijkt dat de ongeplande uitval van de kerncentrale in Borssele die nu een maand duurt minstens tien miljoen euro aan inkomstenderving heeft gekost voor de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)?1

Vraag 2

Klopt het dat de ontmanteling van kerncentrale Borssele gefinancierd wordt door een fonds dat gevuld wordt met de winst van de kerncentrale Borssele? Hoe groot is dat fonds op dit moment?

Vraag 3

Komt de vulling van dit fonds in gevaar door het uitvallen van de kerncentrale? Zo ja, hoe wordt ervoor gezorgd dat het fonds toch voldoende gevuld wordt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Hoeveel geld is er nodig om de kerncentrale op een nette en veilige wijze te ontmantelen? Wat is de meest recente berekening van deze kosten en wanneer komt de volgende berekening hiervan? Kunt u een overzicht geven van de eerdere berekeningen van de ontmantelingskosten? Kunt u een recent overzicht geven van de inschattingen en berekeningen van ontmantelingskosten per centrale in Europa en hoe die zich historisch ontwikkeld hebben? Klopt het dat de ontmantelingskosten de afgelopen decennia steeds hoger worden ingeschat?

Vraag 5

Deelt u de verwachting dat naarmate de kerncentrale ouder wordt de kerncentrale vaker zal uitvallen en er steeds meer geld in de kerncentrale moet worden gestoken om energie te blijven produceren? Kunt u een overzicht geven van incidenten bij alle Europese kerncentrales van de laatste vijftien jaar met daarbij ook de leeftijd per kerncentrale ten tijde van het incident?

Vraag 6

Klopt het dat de aandeelhouders van de kerncentrale de facto verlies lijden op de kerncentrale gezien de oude contracten rondom de stroomafname? Klopt het dat de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) verlies moet nemen op elke kilowattuur aan atoomstroom die wordt verkocht? Klopt het dat de kerncentrale (EPZ) winst maakt terwijl de aandeelhouders (PZEM) tegelijkertijd al het door hen aan de verkoop van Delta onderdelen verdiende geld momenteel opbranden ten gevolge van de verplichte stroomafname tegen een niet marktconforme, veel te hoge prijs?

Vraag 7

Draagt EPZ uit de winst weer geld af aan de aandeelhouders om de verliezen te compenseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe ziet de constructie er precies uit?

Vraag 8

Deelt u de mening dat het beter is de kerncentrale op korte termijn te sluiten om te voorkomen dat de kerncentrale een steeds grotere financiële last wordt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Hoe waarborgt u dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de ontmanteling van de kerncentrale Borssele?


X Noot
1

Omroep Zeeland, 4 september 2018, "Ongeplande uitval kerncentrale Borssele kost zeker tien miljoen» (https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/107971/Ongeplande-uitval-kerncentrale-Borssele-kost-zeker-tien-miljoen)


Gerelateerd

Het artikel ‘Ongeplande uitval kerncentrale Borssele kost zeker tien miljoen’

Het artikel ‘Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met verdrag van Aarhus’

De storing in kerncentrale Borssele

Het bericht dat er een lek is geweest bij een Duitse kerncentrale

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Het bericht dat de Belgische kerncentrale Doel opnieuw stil is gelegd

Een onderzoek naar kernenergie als vermeend klimaatvriendelijke energievoorziening

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl