Tweedemonitor / Kamervraag / De stellage in Enschede waar je als slachtoffer van een ISIS beul gefotografeerd kunt wordenDe stellage in Enschede waar je als slachtoffer van een ISIS beul gefotografeerd kunt worden

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15749Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de stellage in Enschede waar je als slachtoffer van een ISIS beul gefotografeerd kunt worden (ingezonden 11 september 2018).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het feit dat op het Gogbot festival in Enschede een stellage geplaatst is waar mensen gefotografeerd kunnen worden als een slachtoffer van ISIS in een oranje overal met een beul ernaast, die op het punt staat met de executie te beginnen?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het hoogst ongepast is, zeker in een stad en samenleving waar veel mensen wonen die het geweld van ISIS ontvlucht zijn?

Vraag 3

Wie heeft de plaatsing van dit kunstwerk gesubsidieerd?

Vraag 4

Bent u bereid onmiddellijk contact op te nemen met de burgemeester van Enschede en hem te vragen ervoor te zorgen dat mensen, die bijvoorbeeld zelf gevlucht zijn, hier niet ongewild mee geconfronteerd worden?


Gerelateerd

De stellage in Enschede waar je als slachtoffer van een ISIS beul gefotografeerd kunt worden

Het schrikbewind jegens bijstandsgerechtigden in de gemeente Enschede

Uitvoering van motie Geluk-Poortvliet en het behoud van het budget voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Het aangekondigde massaontslag bij Apollo Vredestein in Enschede

Het bericht ‘Ondernemingsraad in Enschede zegt vertrouwen op in Vredestein-directie’ en het bericht ‘Bedenkelijke praktijken rond Hongaarse subsidie aan eigenaar Vredestein’

De aankoop van olie en gas afkomstig van ISIS door Turkije

Het op straat zetten van meerderjarige weeskinderen (en/of andere medebewoners van overleden familieleden of partners).

Het uitvoeren van de motie Van Helvert c.s. inzake het bijeen roepen van de NAVO-raad

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl