Tweedemonitor / Kamervraag / Het tragische verhaal van S. Z.Het tragische verhaal van S. Z.

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15748Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het tragische verhaal van S.Z (ingezonden 11 september 2018).

Vraag 1

Bent u bereid de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onderzoek te laten instellen naar het tragisch overlijden van S.Z. en de rol die GGZ Altrecht hierin heeft gespeeld en de Kamer van de onderzoeksresultaten op de hoogte te stellen?1

Vraag 2

Welke lessen kunnen worden getrokken uit dit tragisch overlijden?


X Noot
1

AD, 8 september 2018, "Excuses voor zelfdoding van patiënte» https://krant.ad.nl/titles/algemeendagblad/7908/publications/8533/articles/775378/1/1


Indiener

Henk van Gerven (SP)


Gericht

Paul Blokhuis (CU)


descriptionAccess ( 4970 )

Publicatiedatum
11 September 2018Gerelateerd

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het tragische verhaal van S. Z.

Het bericht ‘het verhaal van Lisa’ en het bericht dat de afhandeling van een artikel 12-zaak niet juist zou zijn geweest

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl