Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Hardenberg in alle nieuwbouwwijken gasaansluitingen toelaatHet bericht dat Hardenberg in alle nieuwbouwwijken gasaansluitingen toelaat

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15432

2018Z15432

 

Vragen van de leden Van Eijs en Jetten (beiden D66) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Hardenberg in alle nieuwbouwwijken gasaansluitingen toelaat (ingezonden 6 september 2018)

 

1

Bent u bekend met het bericht ‘Hardenberg staat in alle nieuwbouwijken gasaansluitingen toe’? 1)

 

2

Hoe kan het dat het college van Hardenberg voor al haar nieuwbouwwijken een uitzondering heeft gemaakt om de gasaansluitplicht te schrappen? Bent u van mening dat dit terecht is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 

3

Waarom lukt het Hardenberg niet om nieuwbouwwijken gasloos op te leveren, terwijl het veel andere gemeenten wel lukt? Bent u van mening dat er voldoende kritisch is gekeken naar de alternatieven voor gas voor deze nieuwbouwwijken?

 

4

Deelt u de mening dat het niet in de geest van de wet (gewijzigde Gas- en Elektriciteitswet) is dat een gemeente zo ruim gebruik maakt van de uitzonderingen die geboden worden?

 

5

Deelt u de mening dat als we versneld af willen stappen van gaswinning in Groningen, het van belang is om ook nieuwbouw in Hardenberg gasloos op te leveren?

 

6

In hoeverre zit er een deadline op het aanmelden van uitzonderingen zoals genoemd in artikel 1 en 2 van de ministeriële regeling ‘gebiedsaanwijzing aansluitplicht’ zoals die gelden in artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Gaswet?

 

7

In hoeverre is er extra ruimte voor uitzonderingen in artikel 2 van de ministeriële regeling ‘gebiedsaanwijzing aansluitplicht’ omdat aannemelijk gemaakt moet worden dat de vergunning vóór 1 januari 2019 verleend moet zijn? In hoeverre kunnen bouwprojecten die nu nog in de pijplijn zitten, nog na 1 januari 2019 beroep doen op artikel 2 om een uitzondering op het gasverbod te krijgen?

 

8

In hoeverre heeft u het idee dat sommige gemeenten vanwege gebrek aan kennis en capaciteit onvoldoende tegenwicht kunnen bieden aan projectontwikkelaars die het liefst nieuwbouw met een gasaansluiting willen bouwen?

 

1)  https://energeia.nl/energeia-artikel/40072018/hardenberg-staat-in-alle-nieuwbouwwijken-gasaansluitingen-toe


Gerelateerd

Het bericht dat Hardenberg in alle nieuwbouwwijken gasaansluitingen toelaat

Vervuilde grond die illegaal is gebruikt onder Barneveldse nieuwbouwwijken

Het bericht ‘NAM waarschuwt voor aardbevingen in Overijssel’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Ondersteuning voor zelfstandigen en de culturele sector

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl