Tweedemonitor / Kamervraag / De positie van medewerkers in de jeugdhulpDe positie van medewerkers in de jeugdhulp

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15419

2018Z15419

Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de positie van medewerkers in de jeugdhulp. (ingezonden 6 september 2018)

1

Kent u het bericht ‘Overal flinke groei behalve in jeugdzorg’? 1)

2

Wat is volgens u de reden dat in de jeugdzorg het aantal werkenden in verhouding achterblijft?

3

Wat zijn volgens u de oorzaken van het relatief hoge verloop en ziekteverzuim? Bent u bereid om samen met de sector te kijken wat nodig is om dit te verbeteren?

4

Hoe beoordeelt u de uitspraken van Jeugdzorg Nederland over de te verwachte tekorten? Herkent u deze zorg? Zo nee, waarom niet?

5

Hoe beoordeelt u de uitspraak van Jeugdzorg Nederland dat een aantal jaar geleden (na de transitie) veel mensen zijn vertrokken, mede vanwege de gekrompen budgetten?

6

Ervan uitgaande dat sinds de invoering van de Jeugdwet er 40.000 kinderen in de jeugdzorg zijn bijgekomen en er tegelijkertijd grote personeelstekorten zijn ,heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van de jeugdzorg? Zijn er genoeg mensen werkzaam om het groeiende aantal jongeren te kunnen helpen?

7

Deelt u de mening dat ook aanbestedingen, administratie en het ontbreken van meerjarenplannen de druk in de jeugdzorg verhoogt? Zo ja, wilt u concrete stappen nemen om dit te verbeteren?

8

Deelt u de mening dat de problemen en de hoge werkdruk het minder aantrekkelijk maken om te werken in de jeugdzorg? Zo ja, op welke manier wordt hiermee rekening gehouden in de arbeidsmarktcampagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Gaat u nog meer doen om ook het imago van werken in de jeugdzorg te verbeteren?

1) https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/overal-flinke-groei-behalve-in-jeugdzorg.9595318.lynkx


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Coronabesmettingen bij medewerkers van slachterijen en vleesverwerkingsbedrijven

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Het bericht 'Jeugdzorg wil actie tegen agressie: 'Je bent gewaarschuwd, ik maak je kapot’

Ambtenaren die deelnemen aan belastingcommissies van lobbyclubs van buitenlandse bedrijven

Nalatigheid bij de NVWA bij ingrijpen in slachthuizen waar onvoldoende maatregelen werden genomen tegen de verspreiding van het coronavirus

Medewerkers van Sandd die geen baan krijgen bij PostNL

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl