Tweedemonitor / Kamervraag / De negatieve gevolgen van uitzetting naar Armenië voor de PTSS-klachten van Howick en LiliDe negatieve gevolgen van uitzetting naar Armenië voor de PTSS-klachten van Howick en Lili

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15299

2018Z15299

Vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks), Kuiken (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de negatieve gevolgen van uitzetting naar Armenië voor de PTSS-klachten van Howick en Lili (ingezonden 5 september 2018)

1

Bent u van mening dat de PTSS-klachten van de kinderen Howick en Lili Hambartsjumian, en de invloed van hun uitzetting naar Armenië hierop, voldoende door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn onderzocht? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid de IND op te dragen dit alsnog (beter) te laten onderzoeken alvorens wordt overgegaan tot uitzetting van de kinderen?

2

Hoe beoordeelt u de conclusies van prof. dr. Erik J.A. Scherder dat het gescheiden uitzetten van de moeder van de kinderen heeft bijgedragen aan het verergeren van de PTSS-klachten van de kinderen, en dat deze PTSS-klachten hun vermogen zich aan te passen aan een nieuwe omgeving in negatieve zin beïnvloedt? Hoe reflecteert u op uw rol hierin?

3

Deelt u de mening van prof. dr. Erik J.A. Scherder dat Lili en Howick lijden aan een chronische PTSS, wat maakt dat het besluit om hen terug te sturen naar het land van herkomst, naar huidige wetenschappelijk inzichten, zonder verdere schade aan hun hersenen en daarmee aan hun functioneren nu en in de toekomst, op dit moment volstrekt onverantwoord is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe weegt u dit?

4

Bent u bereid tot het moment dat u deze vragen heeft beantwoord geen onomkeerbare stappen te zetten in de zaak van Howick en Lili? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

De negatieve gevolgen van uitzetting naar Armenië voor de PTSS-klachten van Howick en Lili

Het bericht ‘KLM weigerde Lili en Howick te vervoeren’

Het bericht dat KLM weigerde mee te werken aan het vertrek van Lili en Howick

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Politieagenten met PTSS

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat de staatssecretaris in hoger beroep is gegaan in de zaak van Lili en Howick en daarmee het advies van de Raad voor kinderbescherming negeert

Het faillissement van PTSS-kliniek Psytrec

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl