Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat zorgaanbieders mogelijk niet de wachttijden van casemanagement dementie willen registrerenHet bericht dat zorgaanbieders mogelijk niet de wachttijden van casemanagement dementie willen registreren

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15298

2018Z15298

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgaanbieders mogelijk niet de wachttijden van casemanagement dementie willen registreren (ingezonden 5 september 2018)

1

Bent u bekend met de brief van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en Actiz van 2 juli 2018? 1)

2

Hoeveel mensen maken in Nederland gebruik van casemanagement dementie? Hoeveel casemanagers dementie zijn er in Nederland?

3

Deelt u de mening dat het van belang is dat casemanagement dementie tijdens het gehele ziekteproces beschikbaar moet zijn voor een groep ouderen, zowel thuis als in een instelling?

4

Deelt u de mening dat indien (de mantelzorger van) iemand 'gemakkelijk en zonder lange wachtlijsten' gebruik moet kunnen maken van casemanagement dementie, zoals u per brief aan de Kamer schreef, het van belang is dat deze wachttijden bekend zijn? 2)

5

Zijn de afspraken en acties die meegestuurd zijn met de voornoemde brief, tussen alle voormalige Actieplan Casemanagement-partijen gesloten, zoals Actiz en BTN?

6

Deelt u de mening dat de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in juni gepubliceerde Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie, die per 1 december 2018 ingaat, bijdraagt aan een eenduidige voorziening van informatie aan patiënten over de wachttijden voor casemanagement dementie? Deelt u voorts mening dat een goede informatievoorziening bijdraagt aan goede zorg voor patiënten? 3)

7

Vindt u daarnaast dat deze regeling van de NZa, door de in artikel 6 opgenomen informatieplicht over de mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling, ook bijdraagt aan goede en tijdige zorg voor patiënten?

8

Kunt u bevestigen dat deze regeling, ondanks de bezwaren van enkele partijen, per 1 december 2018 in gaat?

9

Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaand aan het algemeen overleg dementiezorg?

1) https://www.actiz.nl/stream/brief-actiz-en-btn-toenemende-regeldruk-in-de-zorg-voor-dementerenden-thuis.pdf

2) Kamerstuk 25 424, nr. 929

3) https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_237966_22/1/#


Gerelateerd

Het bericht dat zorgaanbieders mogelijk niet de wachttijden van casemanagement dementie willen registreren

Het bericht 'Wachttijden onacceptabel'

De ingezonden brandbrief in het NRC van 67 zorgprofessionals ‘Laten we de duurste ziekte aanpakken – dementie’

Het bericht ‘Trillende handen, dementie, depressie: landbouwgif is zo onschuldig niet'

Het bericht ‘Vluchtelingenwerk: volle asielcentra door personeelstekort IND’

Het bericht ‘Helft ggz-aanbieders biedt inzicht in wachttijden’

Het door gemeenten en zorgverzekeraars (niet) doorbetalen van zorgaanbieders die als gevolg van de coronacrisis bijvoorbeeld geconfronteerd worden met ‘afbestelde’ zorg en ondersteuning

De kilometerslange files bij de grensovergangen van Turkije, Bulgarije, Servië, Hongarije, Griekenland en Kroatië, en de intimidatie die reizigers ervaren

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl