Tweedemonitor / Kamervraag / De hongerstaking van gedetineerde Rif-activisten in MarokkoDe hongerstaking van gedetineerde Rif-activisten in Marokko

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15161

2018Z15161

Vragen van het de leden Karabulut (SP), Ploumen (PvdA) en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de hongerstaking van gedetineerde Rif-activisten in Marokko (ingezonden 4 september 2018)

1

Bent u ermee bekend dat Nasser Zafzafi en andere Rif-activisten een hongerstaking zijn begonnen om daarmee te protesteren tegen onterechte detentie en slechte omstandigheden in de gevangenis? Wat is bekend over de medische toestand van de heer Zafzafi die heeft aangekondigd te zullen hongerstaken tot de dood erop volgt? 1)

2

Herinnert u zich de oproep van mensenrechtenorganisatie Amnesty International, die stelt dat Zafzafi en anderen vrijgelaten dienen te worden? 2) Welke resultaten heeft uw contact met de Marokkaanse autoriteiten over de detentie van Rif-activisten tot op heden opgeleverd? Is er ook contact geweest met gedetineerden?

3

Heeft u inmiddels het vonnis van de heer Zafzafi en anderen bestudeerd, alsmede de omstandigheden in de gevangenissen conform uw toezeggingen tijdens het algemeen overleg over Marokko op 28 juni 2018? 3)

4

Bent u bereid nogmaals contact op te nemen met Marokko en aan te dringen op vrijlating en betere behandeling van Zafzafi en andere politieke gevangenen? Zo nee, waarom niet?

1) Nasser Zafzafi in hongerstaking!, https://arifnews.com/news/nasser-zafzafi-gaat-in-hongerstaking/30 augustus 2018 .

2) Morocco: Protesters, activists and journalists detained over Rif protests must be released, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/morocco-protesters-activists-and-journalists-detained-over-rif-protests-must-be-released/ , 28 november 2017.

3) https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A01740


Gerelateerd

De hongerstaking van gedetineerde Rif-activisten in Marokko

De groeiende angst onder activisten om naar Marokko te gaan

Het uitzetten van een journalist door Marokko

Een in Nederland opgepakte Marokkaanse Rif-activist

Mogelijke arrestatiebevelen tegen Nederlandse Marokkanen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Voortdurende demonstraties in Marokko

Veroordelingen van activisten in de Rif

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl