Tweedemonitor / Kamervraag / de toekenning van de mensenrechtentulp aan Zeid Ra’ad Al Husseinde toekenning van de mensenrechtentulp aan Zeid Ra’ad Al Hussein

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15105

Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Omtzigt (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de toekenning van de mensenrechtentulp aan Zeid Ra’ad Al Hussein (ingezonden 3 september 2018).

Vraag 1

Klopt het dat u de mensenrechtentulp uitreikt aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, de Jordaanse prins Zeid Ra’ad Al Hussein, die ervan wordt beschuldigd door klokkenluiders aan de orde gebrachte misstanden binnen de Verenigde Naties (VN) in de doofpot gestopt te hebben?1

Vraag 2

Kunt u toelichten wat op welke wijze de keuze voor de betreffende Hoge Commissaris tot stand is gekomen?

Vraag 3

Is er een onafhankelijke commissie geweest die de prijs heeft toegekend? Zo ja, wie waren daarvan de leden?

Vraag 4

Klopt het dat Emma Reilly eerder een klokkenluiderszaak bij de Hoge Commissaris aan de orde stelde, maar hiertoe geen gehoor vond?

Vraag 5

Wat is de gang van zaken rondom deze klokkenluiderszaak geweest? Hoe beoordeelt u het handelen van de Hoge Commissaris in deze zaak?

Vraag 6

Op welke wijze acht u het terecht dat u de Hoge Commissaris de hoogste mensenrechtenprijs van Nederland toekent, terwijl momenteel verschillende beschuldigingen van niet-gehonoreerde klokkenluiderszaken aan zijn adres gericht zijn?

Vraag 7

Hoe beoordeelt u het handelen van de Hoge Commissaris in de zaak van Anders Kompass, klokkenluider over vredessoldaten die zich vergrepen aan jonge kinderen in de Centraal Afrikaanse republiek?

Vraag 8

Bent u bereid de Hoge Commissaris te verzoeken deze klokkenluiders excuses te maken voor zijn behandeling van hun klachten?

Vraag 9

Bent u bereid hem te vragen dit te doen voordat hij de prijs in ontvangst neemt?

Vraag 10

Bent u bereid deze vragen per ommegaande, voorafgaand aan de prijsuitreiking, te beantwoorden?


Gerelateerd

De toekenning van de speciale editie van de mensenrechtentulp aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra'ad Al Hussein en de rol van de commissaris in de schandelijke behandeling van klokkenluider Anders Kompass

de toekenning van de mensenrechtentulp aan Zeid Ra’ad Al Hussein

De veiligheid van de advocaat van de Asia Bibi, de heer Saif ul-Malook, nu hij teruggekeerd is naar Pakistan om haar zaak te verdedigen

Het massaproces en de doodstraf voor een persfotograaf in Egypte

De omstandigheden van vluchtelingen in Libië

Problemen met de toekenning van de kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg

Arrestaties tijdens mensenrechtendemonstraties in West-Papoea

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het scheiden van ouders en kinderen door Amerikaanse grensbewakers aan de grens tussen de VS en Mexico

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl