Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Moerdijk vraagt hulp bij problemen met Albanese inklimmers’Het bericht ‘Moerdijk vraagt hulp bij problemen met Albanese inklimmers’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15043Vragen van de leden Van Aalst en Helder (beiden PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Moerdijk vraagt hulp bij problemen met Albanese inklimmers» (ingezonden 31 augustus 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Moerdijk vraagt hulp bij problemen met Albanese inklimmers»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat alles op alles moet worden gezet om te voorkomen dat Albenezen in Nederland in vrachtwagens en schepen klimmen om zo het Verenigd Koninkrijk te bereiken?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de getroffen gemeenten, waaronder Moerdijk, dit probleem niet afzonderlijk op kunnen lossen, en dat een landelijke aanpak nodig is?

Vraag 4

Bent u bereid om de Minister van Justitie en Veiligheid uw hulp aan te bieden en om samen in gesprek te gaan met de getroffen gemeenten, waaronder Moerdijk?

Vraag 5

Bent u bereid om voorlichting in te zetten om vrachtwagenchauffeurs te attenderen op inklimmers?

Vraag 6

Bent u bereid om in overleg te treden met het Havenbedrijf Rotterdam en met het Havenbedrijf Moerdijk om tot een oplossing te komen die versteken onmogelijk maakt? Zo ja, bent u bereid om deze oplossing landelijk uit te rollen voor alle zeehavens?


Gerelateerd

Het bericht ‘Moerdijk vraagt hulp bij problemen met Albanese inklimmers’

Albanese migranten die bij de gemeente Moerdijk in vrachtwagen klimmen

Een visumplicht voor Albanezen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'criminele Albanezen zijn de opkomende groep in de drugshandel'

Het bericht ‘Albanese moordenaar ontloopt uitlevering’

Het berichten ‘GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk’ en ‘Bron GenX op zuivering Bath gevonden’

De artikelen ‘Ouders Thijs H.: wij smeekten ggz om hulp’ en ‘Ouders Thijs H. smeekten GGZ om hulp, maar opname was ‘onnodig’’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl