Tweedemonitor / Kamervraag / Het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraarHet verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14931

2018Z14931

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar (ingezonden 28 augustus 2018)

1

Waarom heeft u van uw werkbezoek aan Achmea Rechtsbijstand een filmpje laten maken om dit vervolgens te verspreiden via Twitter? Op grond van welke argumenten heeft u daarvoor gekozen?

2

Door wie is dit bedacht? Hoeveel voorlichters hebben zich hiermee beziggehouden? Waarom vond u dit een goed idee?

3

Ziet u niet het risico dat dit als een soort reclamefilm voor een commerciële verzekeraar opgevat kan worden?

4

Bent u bereid nu ook op werkbezoek te gaan bij bevlogen sociaal advocaten, die door uw toedoen nog steeds een veel te lage vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden en ook daar een film over te maken en te verspreiden? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Kuiken en Gijs van Dijk (beiden PvdA), ingezonden 27 augustus 2018 (vraagnummer 2018Z14912)

Antwoord op

Het filmpje op Twitter inzake Achmea Rechtsbijstand (27 Augustus 2018)
Reactietijd: 1 dagen


Indiener

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


Access ( 4708 )

Publicatiedatum
28 Augustus 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl