Tweedemonitor / Kamervraag / De toegenomen populariteit van gasgestookte ketels, met name in nieuwbouwDe toegenomen populariteit van gasgestookte ketels, met name in nieuwbouw

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14881

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over de toegenomen populariteit van gasgestookte ketels, met name in nieuwbouw (ingezonden 24 augustus 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Hr-ketels nog altijd het populairst, groei alternatieven vlakt af», waaruit blijkt dat vooral in nieuwbouwhuizen meer gasgestookte ketels worden geïnstalleerd?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de populariteit van gasketels afgelopen jaar sterk is toegenomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Is de massale aanschaf van gasketels een bedreiging voor het behalen van gestelde (inter-)nationale klimaatdoelen, voor de afspraak om de Groningse gaskraan uiterlijk in 2030 te sluiten en voor de afspraak uiterlijk in 2050 als land gasvrij te zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat uw beleid, waarmee het makkelijker is gemaakt om voor nieuwbouw alsnog een gasaansluiting te krijgen, contraproductief is voor het behalen van gestelde doelen in vraag 3? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid uw beleid hierop te herzien?

Vraag 5

Deelt u de zorgen dat bewoners van nieuwbouwhuizen, die nu nog een gasaansluiting krijgen, uiteindelijk een gepeperde rekening te wachten staat, omdat ieder huis in Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij moet zijn? Zo ja, deelt u de mening dat bewoners hiervoor moeten worden gewaarschuwd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Vindt u het onwenselijk dat er nog steeds gaskookplaten worden verkocht? Zo ja, bent u bereid dit onmogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Deelt u de mening dat van een kabinet, dat «het groenste kabinet ooit» denkt te worden, een actievere rol verwacht mag worden om het gasgebruik door huishoudens te verminderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u hier invulling aan geven?


Gerelateerd

Wederom onveilige CV-ketels

Gevaarlijke AGPO Ferroli CV-ketels

De toegenomen populariteit van gasgestookte ketels, met name in nieuwbouw

Gevaarlijke typen Ferroli-cv- ketels

Onveilige cv-ketels

Het bericht ‘Supersnelle elektrische fietsen winnen snel aan populariteit’

Het artikel ‘CO2-uitstoot stijgt door populariteit van SUV’s’

Het artikel ‘Populariteit Psychologie en Kunstmatige Intelligentie leidt tot studentenstop’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl