Tweedemonitor / Kamervraag / Uitgezette kinderen die met een toeristenvisum Nederland weer binnen zijn gekomenUitgezette kinderen die met een toeristenvisum Nederland weer binnen zijn gekomen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14880

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over uitgezette kinderen die met een toeristenvisum Nederland weer binnen zijn gekomen (ingezonden 24 augustus 2018).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht Ā«Uitgezette kinderen met toeristenvisum weer terug in NederlandĀ»?1

Vraag 2

Is het waar dat de in het artikel genoemde vreemdelingen enkele weken na hun (kostbare) uitzetting met een toeristenvisum ons land weer binnen zijn gekomen en dat dit mogelijk was omdat hen geen inreisverbod is opgelegd?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het een absurde situatie is dat, terwijl het u vaak niet lukt om uitgeprocedeerde vreemdelingen uit Nederland te laten vertrekken, degenen die wel zijn uitgezet zo makkelijk weer naar Nederland terug kunnen keren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Waarom is aan de betreffende kinderen geen inreisverbod opgelegd (terwijl dit bij hun ouders wel is gebeurd)?

Vraag 5

Hoe vaak wordt het opleggen van een inreisverbod aan uitgeprocedeerde/uitgezette vreemdelingen achterwege gelaten en hoe vaak leidt dit ertoe dat deze vreemdelingen als een boemerang naar Nederland terugkeren?

Vraag 6

Kunt u er zorg voor dragen dat alle uitgeprocedeerde/uitgezette vreemdelingen nimmer meer zo makkelijk (met toeristenvisum) Nederland weer binnen kunnen komen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Telegraaf.nl, 23 augustus 2018


Indiener

Sietse Fritsma (PVV)


Gericht

Mark Harbers (VVD)


Access ( 4678 )

Publicatiedatum
24 Augustus 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl