Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat het spoor vol begint te raken, volgens ProRailHet bericht dat het spoor vol begint te raken, volgens ProRail

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14802

2018Z14802

Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat het spoor vol begint te raken volgens ProRail. (ingezonden 22 augustus 2018)

1

Kent u het bericht 'ProRail: het spoor begint vol te raken'? 1) Zo ja, wat is uw reactie hierop?

2

Deelt u de visie van ProRail dat er binnen tien jaar een capaciteitsprobleem dreigt? Zo ja, waar is die visie op gebaseerd?

3

Kunt u cijfermatig aangeven wat de capaciteit is (inclusief verruiming door gedeeltelijk gebruik van het European Railway Transport Management System (ERTMS) en wat de trend en de prognose zijn bij ongewijzigd beleid? Wilt u dit gesplitst naar goederenvervoer en personenvervoer weergeven en aangeven op welke gedeelten van het spoor de knelpunten het grootst zullen worden?

4

Heeft ProRail u in het kader van de capaciteitsverdeling voor de dienstregeling van 2019 hierover geïnformeerd? Zo ja, wat was uw reactie? Wanneer wordt de Kamer bij die discussie betrokken?

5

Deelt u de conclusie van ProRail dat er voldoende ruimte op het spoor is tot 2030 maar dat er voor de periode daarna oplossingen moeten komen?

6

Deelt u de conclusie van ProRail dat extra spoor weinig zin heeft? Zo ja, geldt dat in gelijke mate voor personenvervoer en goederenvervoer op het spoor?

7

Kunt u aangeven hoe de procedure eruit ziet met betrekking tot de capaciteitsverdeling tussen personen- en goederenvervoer? Hoe liggen de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken instanties bij die verdeling?

8

Kunt u ten slotte aangeven of er voor 2019 al overeenstemming is rond het aanbod en de vraag met betrekking tot de capaciteitsverdeling tussen personen- en goederenvervoer?

1) NOS, 20 augustus 2018,"ProRail: het spoor begint vol te raken" ( https://nos.nl/artikel/2246806-prorail-het-spoor-begint-vol-te-raken.html )


Gerelateerd

Het bericht dat het spoor vol begint te raken, volgens ProRail

Het bericht ‘ProRail: spoor niet berekend op hevige regenbuien en extreme hitte’

De problemen met de Kamperlijn

Het bericht dat gratis grond ProRail miljoenen kost

Het bericht dat Prorail miljoenen betaalde voor grond aan ‘handige jongens’

Trillingsoverlast door het spoor bij Rosmalen

Wisselstoringen op het spoor door het winterweer in december

De aankoop van grond langs het spoor door ProRail

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl