Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de Nigeriaanse overheid verdrijving van christenen toestaatHet bericht dat de Nigeriaanse overheid verdrijving van christenen toestaat

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14779

2018Z14779

Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de Nigeriaanse overheid verdrijving van christenen toestaat (ingezonden 21 augustus 2018)

1
Kent u het bericht ‘Regering Nigeria laat verdrijving van christenen toe’? 1)

2
Kunt u de huidige situatie schetsen van de positie van christenen in Nigeria, met name de Middle Belt, na de meest recente aanvallen van Fulani herders?

3
Kunt u bevestigen dat straffeloosheid jegens geweld tegen christenen in Nigeria niet alleen voortduurt omdat de federale overheid van Nigeria te maken heeft met een veelheid aan brandhaarden, onvoldoende toerusting, en een gebrek aan legitimiteit, zoals u aangaf in antwoord op eerdere schriftelijke vragen 2), maar ook omdat geweld tegen en verdrijving christenen actief toegestaan wordt door de federale overheid?

4
Welke concrete stappen heeft Nederland samen met partners gezet, en welke verdere stappen is Nederland voornemens te zetten, als het gaat om:

- het nauwkeurig en systematisch documenteren van de gepleegde misdaden;

- het aandringen bij de Nigeriaanse autoriteiten dat straffeloosheid stopt en stafrechtelijke vervolging plaatsvindt;

- het steunen van lokale initiatieven voor alternatieve geschillenbeslechting?

1) http://www.novini.nl/regering-nigeria-laat-verdrijving-van-christenen-toe/

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 1596


Gerelateerd

Het bericht dat de Nigeriaanse overheid verdrijving van christenen toestaat

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De Ranglijst Christenvervolging 2020 van Open Doors

De bedreiging, onderdrukking en roof van christenen in Irak

De vernieling van graven van christenen in Turkije

De moorden op Nigeriaanse christenen door Fulani militanten en Boko Haram

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl