Tweedemonitor / Kamervraag / De zaak van VDL-RUAG Shelters B.V. tegen de Staat der NederlandenDe zaak van VDL-RUAG Shelters B.V. tegen de Staat der Nederlanden

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14695

Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Defensie over de zaak van VDL-RUAG Shelters B.V. tegen de Staat der Nederlanden (ingezonden 17 augustus 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het vonnis in het kort geding van 1 augustus 2018 in de zaak van VDL-RUAG Shelters B.V. tegen de Staat der Nederlanden?1

Vraag 2

Zijn de containers van het concern dat door de Defensie Materieel Organisatie (DMO) als winnaar is aangewezen volledig Chemisch/Bacterieel/Radiologisch/Nucleair (CBRN) gecertificeerd conform NAVO Standardisation Agreement (STANAG) 4636/AEP-54 eisen voor het CBRN-filtersysteem? Zo ja, waaruit blijkt dat?

Vraag 3

Zijn de containers in voldoende mate beschermd tegen elektromagnetische invloeden van buitenaf? Zo ja, geldt dit voor alle containers, of zijn er ook containers met minder of geen elektromagnetische bescherming?

Vraag 4

Zijn de eisen voor beheersing van het binnenklimaat van de containers volledig geborgd? Welke temperatuurverschillen kunnen de containers opvangen bij maximale en minimale buitentemperaturen en wat is dan de resulterende binnentemperatuur, met welke luchtvochtigheid?

Vraag 5

Kunt u de definitieve aanschaf uitstellen tot na de beantwoording van deze vragen?


Gerelateerd

De zaak van VDL-RUAG Shelters B.V. tegen de Staat der Nederlanden

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Is er nog leven voor VDL Nedcar na 2023 nu BMW afhaakt’

Verplichte diensten op zaterdagmiddag bij VDL Nedcar die in strijd zijn met de Arbeidstijdenwet

De financiële toestand van GGZ-instelling Dokter Bosman

Het bericht 'VDL Groep verliest busorder aan Chinees bedrijf'

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl