Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘New defense bill bans the U.S. government from using Huawei and ZTE tech’Het artikel ‘New defense bill bans the U.S. government from using Huawei and ZTE tech’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14691

Vragen van het lid ArnoRutte (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het artikel «New defense bill bans the U.S. government from using Huawei and ZTE tech» (ingezonden 17 augustus 2018)

Vraag 1

Kent u het artikel «New defense bill bans the U.S. government from using Huawei and ZTE tech»?1

Vraag 2

Deelt u de analyse van de Amerikaanse regering dat het gebruik van Chinese apparatuur van 2 bepaalde fabrikanten, daar waar het gaat om een «substantieel of essentieel onderdeel van een system, evenals technologie die gebruikt wordt voor het routeren of bekijken van gebruikersdata» een gevaar kan vormen voor de nationale veiligheid en daarom verboden wordt? Zo ja, welke maatregelen gaan er door u genomen worden en op welke termijn? Zo nee, waarom is de Nederlandse veiligheidsafweging anders dan de Amerikaanse veiligheidsafweging?

Vraag 3

Heeft u kennisgenomen van het feit dat het in het artikel genoemde verbod ook geldt voor Hytera, het bedrijf dat de technologie voor het netwerk en de portofoons voor C2000 levert?

Vraag 4

Als in de Verenigde Staten het gebruik van technologie van Hytera voor communicatiediensten van de overheid als een gevaar voor de nationale veiligheid wordt gezien, hoe kan de Nederlandse nationale veiligheid dan na ingebruikname van het nieuwe C2000 wél gewaarborgd zijn?

Vraag 5

Overweegt u, in navolging op het verbod op Kaspersky software bij overheidsdiensten, ook in Nederland een verbod op het gebruik van essentiële diensten van Chinese makelij? Zo ja, welke consequenties heeft zo’n besluit voor de korte en de middellange termijn, in het bijzonder met het oog op C2000? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Het artikel ‘New defense bill bans the U.S. government from using Huawei and ZTE tech’

Het bericht ‘Australische overheid verbiedt Huawei en ZTE apparatuur te leveren voor 5g’

Het bericht dat Huawei toegang had tot gegevens van miljoenen Telfort-klanten.

Het bericht dat Google de Android-licentie voor Huawei intrekt

Het bericht 'Amsterdamse universiteiten gaan samenwerken met Huawei'

Het bericht ‘Brits Parlement overtuigd van samenwerking tussen Huawei en China’

De Nederlandse digitale veiligheid en de ontmoeting met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken

Het besluit van de Britse regering om Huawei volledig uit te sluiten van het Britse 5G-netwerk.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl