Tweedemonitor / Kamervraag / Stremming bij sluizen in het TwentekanaalStremming bij sluizen in het Twentekanaal

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14644

Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over stremming bij sluizen in het Twentekanaal (ingezonden 15 augustus 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Sluis Delden plots dicht door personeelstekort»?1

Vraag 2

Klopt de berichtgeving dat de genoemde sluis bij Delden is gesloten vanwege het feit dat er te weinig personeel beschikbaar is door de vakantieperiode en door ziekte? Zo ja, bent u van mening dat er een juiste afweging van belangen is gemaakt?

Vraag 3

Heeft bij het nemen van het besluit voldoende meegewogen dat de (financiële) belangen van de binnenvaartschippers en bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenvaart groot zijn, terwijl de schepen door de lage waterstand ongeveer de helft van de capaciteit kunnen laden – en dus vaker moeten varen – hetgeen inhoudt dat er juist meer scheepvaartbewegingen zijn, waardoor de sluis juist vaker open zou moeten?

Vraag 4

Hoe moeten de woorden van de woordvoerder van Rijkswaterstaat dat «het even niet anders kan» worden geduid? Deelt u de conclusie dat «er gewoon te veel sluiswachters zijn wegbezuinigd»? Deelt u tenslotte de conclusie dat er «ook nog eens files op het Twentekanaal zullen ontstaan van schepen die moeten wachten»?

Vraag 5

Sinds wanneer bent u bekend met het personeelstekort en de gevolgen daarvan? Welke stappen heeft u sindsdien ondernomen om aan dat tekort of de gevolgen een einde te maken?

Vraag 6

Heeft Rijkswaterstaat vooraf contact gehad met de binnenvaartschippers en bedrijven die afhankelijk zijn van het vervoer over water en zijn betrokkenen in de gelegenheid gesteld om hun bevindingen aan u kenbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Zijn er nog andere sluizen in Nederland gestremd geweest vanwege een tekort aan personele capaciteit bij Rijkswaterstaat? Zo ja, welke sluizen en in welke mate? Verwacht u de komende periode nog dergelijke stremmingen?

Vraag 8

Is het personeel dat de sluizen bedient uitwisselbaar met medewerkers die sluizen bedienen elders in Nederland? Zo ja, waarom heeft Rijkswaterstaat gekozen voor de stremming van de sluizen van Delden en Hengelo en niet voor de stremming van andere sluizen in Nederland? Welk afwegingskader is daarbij gebruikt?


X Noot
1

Tubantia, 11 augustus 2018, «Sluis Delden plots dicht door personeelstekort» (https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/sluis-delden-plots-dicht-door-personeelstekort~ad368697/).


Gerelateerd

Stremming bij sluizen in het Twentekanaal

Vechthonden uit dierenasielen

Het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’'

Het bericht 'En het Songfestival gaat naar... Rotterdam!'

Het bericht ‘Betsjinning brêgen en sluzen Ofslútdyk ûnbetrouber’

Het bericht ‘Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest’

Het bericht “Regio zet druk op werk Twentekanalen”

Het mogelijk maken van het enkelvoudig in- en uitchecken.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl