Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat studenten psychisch bezwijken onder prestatiedrukHet bericht dat studenten psychisch bezwijken onder prestatiedruk

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14641

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat studenten psychisch bezwijken onder prestatiedruk (ingezonden 15 augustus 2018).

Vraag 1

Kent u het artikel «Studenten bezwijken psychisch onder prestatiedruk»?1 Wat is uw reactie daarop?

Vraag 2

Erkent u dat de zorg om schulden op te bouwen door de afschaffing van de basisbeurs, een belangrijke oorzaak is van de psychische problemen die studenten ervaren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Welke rol speelt de invoering van het schuldenstelsel volgens u bij de toename van het aantal studenten met psychische problemen?

Vraag 4

Hoe staat het met de uitvoering van de motie-Bruins/Asante over goede en laagdrempelige psychische hulpverlening op iedere instelling?2

Vraag 5

Wat gaat u verder doen om de prestatiedruk voor studenten te verminderen?

Vraag 6

Hoe staat het met de opdracht aan het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek voor onderzoek naar o.a. kleinschalig onderwijs en het studentenwelzijn?

Vraag 7

Bent u alsnog bereid grootschalig landelijke onderzoek te doen naar de prestatiedruk die studenten ervaren?


Gerelateerd

Het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart

Het bericht ‘RIVM en CBS: psychische gezondheid jongeren achteruit in afgelopen tien jaar’

Het bericht dat studenten psychisch bezwijken onder prestatiedruk

Psychische mishandeling

Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’

Het bericht dat studenten die geld lenen voor hun studie meer last hebben van psychische problemen

De berichten ‘Prestatiedruk in het hoger onderwijs leidt tot misbruik ADHD-medicatie’ en ‘Braindrug modafinil is populair onder studenten, maar ‘je kunt er suïcidaal van worden’’

Het bericht 'Ombudsman wil meer aandacht voor obstakels Caribische studenten'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl