Tweedemonitor / Kamervraag / Het teruglopend aantal vrouwen dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskankerHet teruglopend aantal vrouwen dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14509

Vragen van de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het teruglopend aantal vrouwen dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (ingezonden 6 augustus 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over de deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker?1

Vraag 2

Bent u bereid om te onderzoeken waarom er dit jaar 60 procent van de vrouwen die binnen de doelgroep vallen deelnam aan het onderzoek, ten opzichte van 65 procent in 2015?

Vraag 3

Hoeveel vrouwen van de totale doelgroep lieten zich niet onderzoeken, ook niet buiten het bevolkingsonderzoek om? Is hier evengoed sprake van een afname?

Vraag 4

Is duidelijk welke subgroepen, binnen de groep vrouwen die in aanmerking komt voor het bevolkingsonderzoek, niet meedoen of onvoldoende bereikt worden? Zo ja, ziet u op basis hiervan mogelijkheden gerichter op te roepen? Zo nee, bent u bereid dit nader te onderzoeken?

Vraag 5

Hoe verhoudt het teruglopende aantal deelnemers in Nederland zich tot vergelijkbare landen? Welke lessen kan Nederland daar eventueel uit trekken?


Gerelateerd

De dalende deelname van vrouwen aan baarmoederhalskankerscreening

Het teruglopend aantal vrouwen dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het artikel ‘Animo voor test baarmoederhalskanker stagneert’

Het bericht ‘Minder gevallen baarmoederhalskanker voorkomen door afname vaccinaties’

Het bericht ‘Loonkloof tussen man en vrouw verder gegroeid: gat van 175 euro in het bedrijfsleven’

De mogelijke gevolgen van de richtlijn nevenbevindingen bij het bevolkingsonderzoek borstkanker

De richtlijn nevenbevindingen bij het bevolkingsonderzoek borstkanker

Vrouwelijke ondernemers

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl