Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen’Het bericht ‘Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14458

Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen» (ingezonden 1 augustus 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen»?1

Vraag 2

Hoeveel van deze illegale islam- en koranscholen zijn er in Nederland, door wie of welke organisatie(s) worden deze scholen betaald en ontvangen financiers van deze scholen op enigerlei wijze subsidie van de rijksoverheid of lagere overheden?

Vraag 3

Deelt u de mening dat we in Nederland geen (Syrische) islamscholen nodig hebben, maar dat Nederland alleen gebaat is bij uitstekend onderwijs op legale Nederlandse scholen, gericht op deelname aan een Nederlandse maatschappij en met de joods-christelijke waarden, normen en cultuur als uitgangspunt en leidende cultuur? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid deze illegale islamscholen per direct te sluiten en de financierende organisaties te ontbinden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bekend met het bericht «Syrian refugee group returns from Lebanon»?2

Vraag 6

Bent u bereid alle Syrische asielzoekers en statushouders, inclusief kinderen, terug te sturen naar veilige gebieden in Syrië, zodat zij daar hun handen uit de mouwen kunnen steken ten behoeve van de wederopbouw van hun land? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

De steun van de Nederlandse regering aan de rebellen in Zuid-Syrië

Het (mogelijke) gebruik van chemische wapens bij de Turkse inval in Noord Syrie

Een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

Het bericht ‘Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen’

De beantwoording van vragen over het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

Noodhulp aan Syriërs

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl